Ανεστραμμένη τάξη στο ΕΠΑΛ

Παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε την πολύ ενδιαφέρουσα μεταπτυχιακή εργασία της κας Μπαντά Αγγέλας, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα την εφαρμογή του μοντέλου της Ανεστραμμένης τάξης σε τάξη του ΕΠΑΛ, στο μάθημα της Πληροφορικής.Λήψη αρχείου

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.