Μουσική και Ανεστραμμένη τάξη

Μια ενδιαφέρουσα διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία του κου Κωνσταντίνου Καλατζή, δημοσιεύθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα “Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού για την
εξ Αποστάσεως Διδασκαλία των Κρουστών Μουσικών Οργάνων
σε Διαδικτυακή Ανεστραμμένη Τάξη”. Μπορείτε να τη μελετήσετε παρακάτω:Λήψη αρχείου

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.