Ανεστραμμένη τάξη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μια βιβλιογραφική επισκόπηση για τη διεθνή αξιοποίηση του μοντέλου της Ανεστραμμένης τάξης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στις Βιοϊατρικές επιστήμες, παρουσιάζεται από τους Θ.Μπουμπόναρη, Κ.Κεδράκα, Μ.Γρηγορίου, Μ.Λαμπροπούλου, Γ.Σκάβδη και Χ.Κωνσταντόπουλο, στο περιοδικό “Παιδαγωγικός Λόγος”.



Λήψη αρχείου

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.