Εσωτερική Ανεστραμμένη τάξη

Διαβάστε παρακάτω την εργασία των Κυροδήμου και Παπαδάκη για ένα υπομοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης, την Εσωτερική Ανεστραμμένη τάξη (In class flip) όπως εφαρμόστηκε στο μάθημα της Πληροφορικής, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.Λήψη αρχείου

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.