Μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανεστραμμένη τάξη

Η κα Δημητρακοπούλου ερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών που είναι εξοικειωμένοι ή έχουν εφαρμόσει το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης, με το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSZpgcJxmyOXoj3EPLtkztOVeyYFR5MV0irv7uTK1uSyJmng/viewform

Θα ήταν πολύ χρήσιμο για την έρευνα να απαντήσουμε στο ερωτηματολόγιο και πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις που θα δημοσιεύσει αργότερα η ερευνήτρια.

 

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.