Διπλωματική εργασία για το μοντέλο in-class flipped classroom

Μόλις δημοσιεύθηκε η μεταπτυχιακή εργασία της κας Κυροδήμου με τίτλο «Ανοικτή, εξ Αποστάσεως και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Μια
Μελέτη περίπτωσης για το μοντέλο In-Class Flip στο μάθημα της
Πληροφορικής στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» η οποία ερευνά την εφαρμογή ενός υπομοντέλου της Ανεστραμμένης τάξης, στο οποίο ο εκπαιδευτικός δεν στέλνει βίντεο στο σπίτι των μαθητών αλλά το προβάλει μέσα στην τάξη, στην αρχή του μαθήματος.

Μπορείτε να μελετήσετε αυτή την εργασία πατώντας εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.