Τι γίνονται τα σκουπίδια?

Πόσα χρόνια χρειάζονται για να  αποικοδομηθούν κάποια απορρίμματα στη φύση? Ψάξαμε στο διαδίκτυο, μαζέψαμε πληροφορίες από επιστημονικά περιοδικά, ,

πειραματιστήκαμε και θάψαμε διάφορα είδη απορριμμάτων στον κήπο μας.

Αφήστε μια απάντηση