Αναστοχασμοί

-Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες;

-Πώς μπορούμε να μάθουμε τους μαθητές «πώς να μαθαίνουν»;

-Πώς μπορούμε να απομακρύνουμε από τους μαθητές την ταμπέλα»τεμπέλης»;

-Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές με βάση τα ενδιαφέροντά τους και το δικό τους ρυθμό μάθησης;

Αφήστε μια απάντηση