Κατηγορία: Βιβλία

Θρησκεία και Επιστήμη

  Θρησκεία και Επιστήμη   Θρησκεία και Επιστήμη. Στη νεοελληνική διανόηση: Από τον θυμό στην αμφιθυμία. Πρόλογος: Γιώργου Λ. Ευαγγελόπουλου. Αρμός, Πέτρος Φαραντάκης, Αθήνα, 2019.  

Μετά την Ηθική

  Μετά την Ηθική   Μετά την Ηθική. Ο Επιστημολογικός Παρεμβατισμός του Περιοδικού Νεύσις (πρόλογος: Ομότιμου Καθηγητή Πέτρου Γέμτου), Andy`s publisher`s, Πέτρου Φαραντάκη, Αθήνα, 2009.  

Lapsi Linguae

  Lapsi Linguae   Lapsi Linguae. Το Χρονικό μιας Αδογμάτιστης Σκέψης, Ψηφίδα, Πέτρου Φαραντάκη, Αθήνα, 2006.  

Όψεις του Θεϊκού

  Όψεις του Θεϊκού   Όψεις του Θεϊκού. Συμβολή στην Κατανόηση της Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Η Περίπτωση του Πέτρου Βράιλα – Αρμένη, Ψηφίδα, Πέτρου Φαραντάκη, Αθήνα, 2004.  

Varia Philosophica

  Varia Philosophica   Varia Philosophica. Για την Παράδοση και τη Νεωτερικότητα (πρόλογος: Ρωξάνης Αργυροπούλου, Διευθύντριας Ερευνών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), Επέκταση, Πέτρου Φαραντάκη, Αθήνα – Κατερίνη, 2004.  

Εμπράγματη Μεταφυσική

  Εμπράγματη Μεταφυσική   Εμπράγματη Μεταφυσική. Ινδάλματα και Αυταπάτες ενός Ψυχολογικού Ιδεαλισμού, Επέκταση, Πέτρος Φαραντάκης, Αθήνα – Κατερίνη, 1998.  

Η Ηθική

  Η Ηθική   Η Ηθική κατά τον Πέτρο Βράιλα – Αρμένη (διδακτορική διατριβή), Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων, Πέτρου Ι. Φαραντάκη Αθήνα 1996  

Florilegium Anglicum

  Florilegium Anglicum     Εισαγωγή, βιβλιογραφική ενημέρωση, επιλογή κειμένων και γλωσσικά σχόλια Πέτρου Φαραντάκη Αθήνα 1998  

Βιβλία

Στη σελίδα «Βιβλία» και στις επιμέρους σελίδες «Επιμέλεια», «Συγγραφή», «Πρόλογοι» μπορείτε να δείτε φιλοσοφικά περιοδικά και δημοσιευμένα βιβλία που έχω επιμεληθεί, δημοσιευμένα βιβλία που έχω συγγράψει, δημοσιευμένα βιβλία που έχω προλογίσει αντίστοιχα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση