Μνείες στο έργο μου

 • Δ. Καραμβάλης, Το Κουτί της Πανδώρας, 4, τεύχος 28 – 30 (1988), σ. 19.

 • Α. Ράφτης, «Ο αρχαίος ελληνικός χορός στη νεότερη βιβλιογραφία», 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα του Χορού, 2, ΔΟΛΤ, Αθήνα,1991, σ. 195

 • Α. Νικολαΐδης, «Ο σχηματικός τύπος των δογμάτων ως αφορμή κοινωνιολογικής θεώρησής τους. Ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος ΛΑ΄ (Τιμητικόν Αφιέρωμα εις Νικόλαον Α. Νησιώτην), Αθήναι, 1996, σ. 583.

 • Α. Νικολαΐδης, Η Κοινωνική Δυναμική των Εορτών. Κοινωνική Προ- σέγγιση του Ορθόδοξου Εκκλησιαστικού Εορτολογίου, Αθήνα, 1998, σ. 15.

 • A. Nikolaidis, Journal of Oriental and African Studies, 9 (1997 – 1998), σ. 176.

 • Χρ. Μαραζόπουλος, Φιλοσοφία και Παιδεία, τεύχος 12 (1998), σσ. 23 -25.

 • L. Bargeliotes, Skepsis, ΙΧ (1998), σσ. 190 – 19

 • Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,  Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εκδότες) και Δ. Αποστολόπουλος ,Εμμ. Φραγκίσκος (γενική επιμέλεια), Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Βιβλιογραφία  (1945 – 1995). Οι Ιδέες – Τα Πρόσωπα – Οι Συλλογικοί Φορείς – Τα Έργα, Αθήνα, 1998, σ. 243.

 • Ρ. Αργυροπούλου, Φιλοσοφία, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών (29), 1999, σσ. 238 – 239.

 • Η. Μάκος, Πρωινός Λόγος. Καθημερινή Εφημερίδα της Ηπείρου, Ιωάννινα, 22.01.1999, σ. 2.

 • Η. Μάκος, Πρωινός Λόγος, ένθ. αν., 06.01.1999, σ. 6.

 • Δ. Ράντος, Εφημερίδα: Αδέσμευτος Τύπος,  08.12.1998, σ.12.

 • Γ. Τζαβάρας (Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια), Πλωτίνος: Εννεάδων Βιβλία 30-33, Δωδώνη, Αθήνα – Γιάννινα, 1995, σ. 46.

 • Ν. Πολίτης, Η Φιλοσοφία εις το Βυζάντιον, εν Αθήναις, 1992, σ. 139, σημ.    5η.

 • Α. Νικολαΐδης, «Πατερική θεολογία. Η μεγαλύτερη πνευματική εποποιία στην ανθρώπινη ιστορία». Ανάτυπο από τον Τόμο Πρακτικών του Η΄ Πανελληνίου Θεολογικού Συνεδρίου (Αθήνα, 3 – 5 Σεπτεμβρίου 1999), Αθήνα, 2001, σσ. 6 και 14.

 • Λ. Μπουζάλη (επιμέλεια), Ενημερωτικό Δελτίο: ΑΩ, του Συνδέσμου Υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, τεύχος 15 (Μάρτιος 2001), σ. 20.

 • Ν. Γεωργοπούλου, Μελετήματα Ηθικής (Πλωτίνος, Max Weber, Kant, Aυτοκτονία και Ενοχή, Πολιτική Θεολογία), Αθήνα, α. χρ., σ. 124.

 • Α. Γλυκοφρύδη – Λεοντσίνη, Νεοελληνική Φιλοσοφία. Θέματα Πολιτικής και Ηθικής, Αθήνα, 2001, σ. 531.

 • Κ. Αθανασόπουλος, Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 28 , (2002), σ. 100.

 • Α. Νικολαΐδης, Άκρα και Μεσότητες. Από την Αριστοτελική στην Πατερική Μεσότητα, Γρηγόρης, Αθήνα, 2003, σ.171.

 • Ρ. Αργυροπούλου, Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η Ευρωπαϊκή Σκέψη του Δέκατου Όγδοου Αιώνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα, 2003, σ. 295.

 • Λ. Κανάς, Κυριακάτικη Αυριανή, 29 Αυγούστου 2004, σ. 46.

 • Κ. Δημουλάς, Φιλοσοφία και Παιδεία, 33,(2004), σ. 38.

 • Ε. Μπίστικα, Καθημερινή, 29 Ιουλίου 2005, σ. 2.

 • L. Bargeliotes, Skepsis, VI (1995), σ. 202.

 • Λ. Κανάς, Κυριακάτικη Αυριανή, 25 Σεπτεμβρίου 2005, σσ. 30.

 • Λ. Κανάς, Κυριακάτικη Αυριανή, 16 Ιουλίου 2006, σ. 38.

 • Ν. Ντόκας και Β. Καλαμαράς, «Βιβλιοθήκη» της Ελευθεροτυπίας, 20 Απριλίου 2007, σ. 30.

 • Τ. Κόλλιας και Τρ., Μανιάτη – Κοκκίνη (επιμέλεια), Δεκαπέντε Χρόνια Βυζαντινολογικής Βιβλιογραφίας στην Ελλάδα (1991 – 2005), Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, Αθήνα, 2008, σ. 302 (αύξοντας αριθμός: 2442).

 • Α. Βασιλάκης, Η Οντολογία του Ωραίου στο Έργο του Πέτρου Βράιλα Αρμένη, διδακτορική διατριβή, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι, 2009, σ. 381.

 • Κ. Παπαγιώργης, Ο Κόσμος του Επενδυτή, 19 – 20 Σεπτεμβρίου, 2009, σ. 04. 39.

 • Θ. Σακελλαριάδης, Παρνασσός, ΝΑ΄ (2009), σσ. 465 – 466.

 • Βιβλιογραφικό Δελτίο, 43 (Μάιος – Αύγουστος 2009), Υπηρεσία Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστημίου, σ. 10.

 • Π. Γέμτος, Φιλοσοφείν. Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση Φιλοσοφικού Στοχασμού,(www. philosophein. web. auth. gr), 1 (Ιανουάριος 2010), σ. 3 («Βιβλιοπαρουσιάσεις»).

 • Δ. Δαλδάκης, «Βιβλιοθήκη», Ελευθεροτυπίας, 13 – 08 – 2010, σ. 14.

 • Α. Γλυκοφρύδη – Λεοντσίνη, «Τρεις μελέτες για την νεοελληνική φιλοσοφία: Ο Νεόφυτος Βάμβας και το πρόβλημα της ελευθερίας, Φύση και ελευθερία κατά τον Βενιαμίν Λέσβιο, Π. Βράϊλας – Αρμένης: Η πολυμορφία της ελευθερίας». Ανάτυπο από το συλλογικό έργο: Η Έννοια της Ελευθερίας στον Νεοελληνικό Στοχασμό, ημίτομος Α΄ (19ος αι.), Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήναι, 1996, σ. 215.

 • Χ. Τουρνά, Σύναψις, (Επιθεώρηση Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών και Επιστημών του Ανθρώπου), 6 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2010), σσ.86 – 88.

 • Κ. Παπαγιώργης, O Κόσμος του Επενδυτή, 30 και 31- 10 – 2010, σ. 04.

 • Xρ. Μπαλόγλου, « Ο Πέτρος Βράιλας – Αρμένης ως οικονομολόγος», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος β, 2, (2005), σσ. 160, 166

 • Π. Αργυροπούλου, «Πέτρος Βράιλας – Αρμένης και Μάρκος Ρενιέρης: φιλοσοφικές συγκλίσεις στη μελέτη της ιστορίας», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος β, 2, (2005), σ. 88

 • Κ. Πέτσιος (επιμέλεια – υπομνηματισμός), «Φίλιππος Ιωάννου: Περί των του Πανεπιστημίου μας γενικών μαθημάτων», Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2 (Δεκέμβριος 2011), σ. 122

 • Ι. Πρελορέντζος, «Η παρουσία της φιλοσοφίας του Μπερξόν στη χώρα μας», Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2 (Δεκέμβριος 2011), σ. 214

 • J. Mossay, P.I., Byzantion LXVI (1996), σ. 303.

 • Α. Ρέντα, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 14, τεύχος 40 (1997), σσ. 57 – 59.

 • Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 14, τεύχος 40 (1997), σσ. – 106 -108.

 • L. Bargeliotes, Skepsis, VIII (1997), σσ. 224 – 225.

 • Ε. Λεοντσίνη, «Έννοιες της ελευθερίας: αρχαίος και νέος ελληνισμός στο φιλοσοφικό έργο του Πέτρου Βράιλα Αρμένη», Πρακτικά τ. Α,  Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου με θεματική: Επτανησιακός Πολιτισμός, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα, 2009,σ. 504.

 • Ε. Λεοντσίνη, Ηλεκτρονικό Περιοδικό, ΑΩ, 57 (Οκτώβριος 2012), στην ένδειξη: Βιβλιοπαρουσίαση.

 • Κ.Παπαγιώργης, Lifo (328), 21/02/2013, σ. 46.

 • Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα – Έργα – Ρεύματα (Συλλογικό Έργο), 2η έκδ., Πατάκης, Αθήνα, 2014, σ. 329.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση