Δημοσιευμένες βιβλιοκρισίες

 • Manoel Joaquim De Carvalho J., In Search of Being. Man in Conflict with the Spectre of Nothingness, Philosophical Library, New York, 1985, σσ. 217. (Δημοσιευμένη στα αγγλικά), Διοτίμα. Επιθεώρηση Φιλοσοφικής Ερεύνης, 15, (1987), σσ. 201 – 203.

 • Ch. Evangeliou, Aristotle’s Categories and Porphyry, Philosophia Antiqua, E. J. Brill, Leiden, 1988, 215 σσ. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 5, τεύχος 15 (1988), σσ. 346 – 347.

 • Λ. Κ. Μπαρτζελιώτη, Ο Ελληνοκεντρισμός και οι Κοινωνικοπολιτικές Ιδέες του Πλήθωνος, Αθήνα, 1989, σ. 95. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 7, τεύχος 19 (1990), σσ. 69 – 70.

 • Ι. Γ. Δελλή, «Η κριτική του David Hume στην ‘πυρρώνεια αγνωσία’ και η σύνδεση της γνωσιοθεωρίας του με τη Θεωρία του Καρνεάδη για το ‘Πιθανόν’», (Πρακτικά του Β΄ τοπικού Συνεδρίου Ηλειακών Σπουδών, Αμαλιάδα, 13 – 15 Νοεμβρίου 1987), Αθήνα, 1989. (Δημοσιευμένη στα αγγλικά),  Skepsis, Ι (1990), σσ. 205 – 206.

 • Π. Κονδύλη, «Το πρόβλημα του σκεπτικισμού στο νεοελληνικό Διαφωτισμό», Τα Ιστορικά, 5, Ιούνιος 1986, Αθήνα, σσ. 79-96. (Δημοσιευμένη στα αγγλικά) Skepsis, Ι (1990), σ. 209.

 • Ilay Alon, Socrates in Medieval Arabic Literature (Islamic Philosophy, Theology and Science, vol. X), E. J.Brill, The Magnes Press, The Hebrew University, Leiden – Jerusalem, 1991, 197 σσ. (Δημοσιευμένη στα αγγλικά),  Skepsis, III (1992), σσ. 151 – 152.

 • Δ. Μούκανου, Οντολογική Θεώρηση της Αρχής της Απροσδιοριστίας του W. Heisenberg, Αθήνα, 1988, σσ. 74. Skepsis, ΙΙΙ (1993), σσ. 145 – 149.

 • Α. Kελεσίδου, 12 Μελετήματα Προσωκρατικής Φιλοσοφίας, Αθήνα, 1992, 167σσ. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 10, τεύχος 30 (1993), σσ. 312 – 315.

 • Β. Α. Κύρκου, Αρχαίος Ελληνικός Διαφωτισμός και Σοφιστική, 2η έκδοση, Αθήνα, 1992, 340 σσ. Προεκτάσεις στην Εκπαίδευση, τεύχος 17 (1993), σσ. 79 – 80.

 • Ιερά Μητρόπολις Ηλείας (εκδ.), Μαγεία και Χριστιανισμός. Εισηγήσεις εις το Θεολογικόν Συνέδριον Μητροπόλεως Ηλείας (22-23 Φεβρ. 1992), Αθήναι, 1993, 157 σσ. Skepsis, IV (1993), σσ. 162 – 165.

 • Γ. Κουμάκη, Σύγχρονα Προβλήματα και Παιδεία, τ.1, Αθήνα, 1993, 230 σσ. (Δημοσιευμένη αγγλιστί), Skepsis, IV (1993), σ. 165.

 • Απ. Νικολαϊδη, «Κριτική Θεωρία» και Κοινωνική Λειτουργία της Θρησκείας. Ερευνητική Προσέγγιση της Σκέψης του Max Horkheimer από Άποψη Κοινωνιολογική – Θρησκειολογική, Αθήνα, 1996, 386 σσ. Παρνασσός, ΛΗ΄ (1996), σσ. 438 – 440 και Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 14, τεύχος 41 (1997), σσ. 180 – 182.

 • Γ. Πατρώνου, Προλεγόμενα στην Έρευνα των Πράξεων, Bibliotheca Biblica, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 1993, 248 σσ. (Δημοσιευμένη αγγλιστί),  Journal of Oriental and African Studies 8 (1996), σ. 199.

 • Δ. Κουτσούρη, Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Αντιησυχαστική Κακοδοξία του ΙΔ΄ Αιώνα. Έλεγχος των μη Θεαρέστως Θεολογούντων, Τροχαλία, Αθήνα, 1996, 74 σσ. Θεολογία, Ο΄ (1999), τεύχος Α΄, σσ. 186 -187.

 • Γ. Κόρδη, Η Χρωματική Δομή στις Μορφές του Θεοφάνη του Κρητός. Μια Αισθητική Ανάγνωση, Αρμός, Αθήνα, 1998, 75σσ. Σύναξη, 74 (2000), σσ. 111-112.

 • Μ. Μαρκάκη, Επιτομή. Δοκιμές Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού, τ. 1., Δοκιμές στη Φιλοσοφία, Αθήνα, 2000, 218σσ. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 17, τεύχος 51 (2000), σσ. 241 – 243.

 • R. D. Argyropoulos, Les Intellectuels Grecs à la Recherche de Byzance (1860 – 1912), Collection Histoire des Idées 1, Institute de Recherches Néohelléniques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Athènes 2001, 98 σσ. Journal of Oriental and African Studies, 11(2000 – 2002), σσ. 248 – 252.

 • Η. Παπαγιαννόπουλου, Έξοδος Θεάτρου. Δοκίμιο Οντολογίας με Πλοηγό τον Μόμπυ-Ντικ του Χέρμαν Μέλβιλ, Ίνδικτος, Αθήναι, 2000, 417 σσ. Σύναξη, 78 (2001), σσ. 121 – 124 και Νεύσις. Εξαμηνιαίο Περιοδικό Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, 10 (2001), σσ. 238 – 341.

 • Pedrycz, A. Vasilakos (editors), Computational Intelligence in Telecommunication Networks, CRC Press, USA, 2001, 517 σσ. Φιλοσοφίας Ανάλεκτα, 3,τεύχος 2 (2002 ), σσ. 162 – 164.

 • Μ. Μπέγζου, Κώστας Αξελός. Το Άνοιγμα της Σκέψης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2002, 185 σσ. Σύναξη, 84 (2002 ), σσ. 115 – 117.

 • Ν. Τζιράκη, Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους (Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια), με Θεολογικές και Εκκλησιαστικές – Πατερικές Αναφορές, Πατάκης, Αθήνα, 2002, 461 σσ. Κοινωνία, 4 ( 2002 ), σσ 433 – 435.

 • Ν. Χαριλάου, Ο Νεόφυτος Δούκας και η Συμβολή του στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, διδακτορική διατριβή, Κυβέλη, Αθήνα, 2002, σσ. 615. Νέα Εστία, 1811 (Μάιος 2008), σσ. 956 – 958.

 • Π. Γέμτου, Αρχαιοελληνική Κοινωνική Σκέψη. Μια Κριτική Θεώρηση με βάση τη Σύγχρονη Επιστημολογία και τις Νεότερες Κοινωνικές Επιστήμες, Παπαζήσης, Αθήνα, 2013, 291 σσ. Φιλοσοφείν, 9 (Ιανουάριος 2014), σσ. 343 – 345.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση