Αυτοτελώς δημοσιευμένα άρθρα

 • «Η έννοια του θανάτου στη φιλοσοφία του Πέτρου Βράιλα – Αρμένη»,    Κουτί της Πανδώρας, 2, (1986), σσ. 14 -15.

 • «Το πρώτο κινούν ακίνητο και ο δημιουργός δημιουργών κατ΄ Αριστοτέλη», Πλατωνισμός και Αριστοτελισμός κατά τον Πλήθωνα, Ίδρυμα Ερεύνης και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, σειρά «Έρευναι», αριθ. 2, Αθήνα, 1987, σσ. 31- 43.

 • «Τα όρια της ελευθερίας της ψυχής κατά Πλωτίνο», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 7, τεύχος 21 (1990), σσ. 273 – 279.

 • «Αναλυτική παρουσίαση» του Τρίτου Διεθνούς Συμποσίου Φιλοσοφίας και Διεπιστημονικής έρευνας, (Θέμα: «Σχετικισμός, Σκεπτικισμός και η Αντιδογματική τους Κριτική», Αρχαία Ολυμπία – Ζαχάρω, 1-5 Αυγούστου 1990), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 8, τεύχος 22, (1991), σσ. 82 -84.

 • «Η έννοια της πληροφορίας και το βιβλίο της φιλοσοφίας της Γ΄ Λυκείου», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 28, τεύχος 10, (1993), σσ. 62-73.

 • Καταβολές και διαστάσεις των εννοιών: «σοφία» και «φιλοσοφία» στον Ιωάννη της Κλίμακος. Ανάτυπο από τον τόμο, Παρνασσός, ΛΣΤ΄, (1994), σσ. 132 – 156.

 • Στο Φιλοσοφικό – Κοινωνιολογικό Λεξικό, 5 τόμοι, εκδόσεις Κ. Καπόπουλος, Αθήνα, 1994 – 1995, τα παρακάτω λήμματα :

 1. «Άμεση γνώση», τ.1, σσ. 66 – 68

 2. «Βυζαντινή φιλοσοφία», τ.1, σσ. 259 – 262

 3. «Διάμεση γνώση», τ.2, σσ. 57-58

 4. «Δόγμα – Δογματισμός», τ.2, σσ. 86- 87

 5. «Επιστήμη», τ.2, σσ. 184 – 187

 6. «Ζουφρουά Θεόδωρος (Jouffroy Théodore)», τ.2, σ. 229

 7. «Ησυχασμός», τ.2, σσ. 246 – 247

 8. «Ιωάννης της Κλίμακος», τ.2, σσ. 342 – 343

 9. «Λέων Αλλάτιος», τ.3, σ. 178

 10. «Ουσία του χριστιανισμού», τ.4, σ.132

 • «Ο αναχωρητικός χριστιανικός μυστικισμός ως αναίρεση του κοινωνικού ορθολογισμού», με περίληψη αγγλιστί, Journal of Oriental and African Studies, 6 (1994), σσ. 170 – 173.

 • «Η αρμονία στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία»,   Ελευθεροτυπία, υπό την ενότητα «Αφιέρωμα», τεύχος 98, 6-2-2001, σσ. 6 -7.

 • «Το φιλοσοφικό υπόβαθρο και οι κοινωνικές διαστάσεις της ελληνοχριστιανικής αγωγής», στο ηλεκτρονικό περιοδικό: www.antibaro.gr (03 – 06 – 2001).

 • «Φιλοσοφική οικολογία. Η προσδοκία ενός οράματος»,  Πρωινός Λόγος, Καθημερινή Εφημερίδα της Ηπείρου, αριθμ. φύλλων: 12674, 12675 και 12676 (με αντίστοιχες ημερομηνίες: 25.01.00, 26.01.00 και 27.01.00). Το ίδιο άρθρο καταχωρίσθηκε, με επεξεργασμένη μορφή, και με τίτλο: «Φιλοσοφία και οικολογία» στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 19, τεύχος 57 (2002), σσ. 338 – 343.

 • «Γλώσσα και ιδεολογία», Φιλοσοφίας Ανάλεκτα, 2 (2002), σσ. 59 – 65.

 • «Άμπελος ευκληματούσα εξ Άννης ευλάστησε».  Συνέντευξη η οποία παραχωρήθηκε στη δημοσιογράφο κυρία Άννα Μαντζάρα και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα: Τύπος της Κυριακής, 8 Σεπτεμβρίου 2002, σ. 9.

 • «Πέτρος Βράιλας – Αρμένης: προς μίαν αξιολογία της θρησκευτικής ηθικής», Κερκυραϊκά Χρονικά, 2 (2005), σσ. 47 – 54.

 • «Βεβαιότητα και σχετικισμός στη νεωτερική συνείδηση. Η περίπτωση της        θεολογίας», Θεολογία, 1 (2012), σσ. 333 – 343

 • Άρθρο μαζί με: D. Kamsaris και St., Kougoulos, με θέμα: «Training for effective delivery of international construction projects», The Cyprus Journal of Sciences, 11 (2013), pp. 55 – 64

 • Άρθρο μαζί με: D. Kamsaris, St., Kougoulos και J.Petridis, με θέμα: «Mergers in construction project management», Project Management World Journal, ΙΙ, Issue VII (July 2013), pp. 1-15

 • «Τα ’σύνορα’ της θεολογικής ταυτότητας. Πέντε σημεία αφοριστικού της προσδιορισμού», Σύναψις. Τριμηνιαία Επιθεώρηση Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών και Επιστημών του Ανθρώπου, 39 (2015,τ.2), σσ.64-65.Αντίφωνο, 21-01-2015

 • «Υπάρχει φιλοσοφική σκέψη στο Λύκειο σήμερα;», Αντίφωνο, 14- 01-2014

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση