Άρθρα με ετικέτα εκλογές 2009

Οκτ 09
07

Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν’ αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.» Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)  

Οκτ 09
05
Κάτω από (Youtube, Χιούμορ) από στις 05-10-2009 και με ετικέτα
Οκτ 09
04
Κάτω από (Youtube) από στις 04-10-2009 και με ετικέτα
Οκτ 09
04
Κάτω από (Youtube) από στις 04-10-2009 και με ετικέτα
Οκτ 09
03
Κάτω από (Youtube) από στις 03-10-2009 και με ετικέτα
Οκτ 09
03
Κάτω από (Youtube) από στις 03-10-2009 και με ετικέτα