Άρθρα με ετικέτα “ΤΠΕ”

ΤΠΕ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Comments 0 σχόλια »

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

View more presentations or Upload your own.

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

Comments 0 σχόλια »

Οι αστερισμοί των Ομηρικών Επών

View more documents from evstamou.

Το παρακάτω βίντεο δημιούργησα τη σχολική χρονιά 2008-2009 με το εκπαιδευτικό υλικό της ημερίδας με θέμα «Διαστημική εξερεύνηση και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στις 4 Απριλίου 2009, στο πλαίσιο του «Ετους Αστρονομίας 2009». Περισσότερα…

Comments 1 σχόλιο »

Ανακοινώθηκε η έναρξη νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης  «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία είναι διάρκειας 96 ωρών και διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου, είναι η Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010.

 Πληροφορίες σχετικά με τη δομή των προγραμμάτων και τη διεξαγωγή τους περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης που έχει αναρτηθεί στη Βιβλιοθήκη Υλικού της  Πύλης Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β΄ Επιπέδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://b-epipedo2.cti.gr/

Η Υποβολή Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα προβλέπεται να ξεκινήσει αμέσως μετά τις 20 Ιανουαρίου 2010.

 

Comments 0 σχόλια »

Μεταφέρω στο ιστολόγιο μια εξαιρετική δουλειά που έκανε η φίλη μου Έλενα Ελληνιάδου, επιμορφώτρια των δασκάλων στις ΤΠΕ.

Είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός, ενόψει και της επικείμενης επιμόρφωσης β’  επιπέδου.

Web 2.0, Teachers Guide

View more presentations from Elena Elliniadou.

Comments 0 σχόλια »

Οι βασικές λειτουργίες του διαδραστικού πίνακα SMART Board παρουσιάζονται στο παρακάτω βίντεο της «Ευφυούς Εκπαίδευσης».

Περισσότερα για τους διαδραστικούς πίνακες

Comments 0 σχόλια »

Στη νέα ιστοσελίδα της Πύλης Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β΄ Επιπέδου δημοσιεύθηκε  Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.)  για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». Τα ενδιαφερόμενα Κ.Σ.Ε. θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση έως και τη 18-09-2009.

 Τα νέα προγράμματα:

 • θα διεξαχθούν σε τρεις επιμορφωτικές περιόδους στο διάστημα 2009-2012
 • κάθε επιμορφωτική περίοδος θα καλύπτει κατά προσέγγιση τη διάρκεια ενός σχολικού έτους
 • η 1η επιμορφωτική περίοδος θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο 2009  μέχρι το Μάιο 2010
 • οι ώρες, που θα είναι και πάλι 96, κατανέμονται διαφορετικά αυτή τη φορά. Τους δύο πρώτους μήνες των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται επιμορφωτικές συνεδρίες στα ΚΣΕ (δύο 3ωρα ανά εβδομάδα), ενώ στη συνέχεια θα υπάρχουν ανάμεικτα διαστήματα επιμορφωτικών συνεδριών, εφαρμογής στην τάξη και άλλων υποστηρικτικών δράσεων για τους επιμορφούμενους
 • τα Α.Π.Σ. της επιμόρφωσης θα βασιστούν στα αντίστοιχα Α.Π.Σ. της προηγούμενης Πράξης με ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις
 • για το επιμορφωτικό υλικό δεν αναφέρεται κάτι

Με την παρούσα πρόσκληση προβλέπονται πέντε (5) προγράμματα για τον κλάδο των φιλολόγων  στο νομό Ιωαννίνων.

Comments 0 σχόλια »

vrworkshop.jpgΔιδακτικοί στόχοι

«Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα δεδομένα της διεθνούς και ελληνικής πραγματικότητας σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιχειρείται, επιπλέον, να γίνει σαφές ότι η γόνιμη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων δεν είναι μια εύκολη και απλή διαδικασία που εξαντλείται στην απόφαση για δημιουργία κάποιου λογισμικού παιγνιώδους χαρακτήρα, προκειμένου να υποστηριχθεί η διδασκαλία στα σχολεία. Αντίθετα, πρόκειται για μια πολύπλοκη και σύνθετη υπόθεση. Η «εργαλειακή» λογική είναι απαραίτητο να δώσει τη θέση της σε μια σαφή στρατηγική, η οποία θα αποτελεί την αφετηρία και το σημείο αναφοράς για κάθε επιμέρους ενέργεια.

Στόχος της ενότητας είναι ο θεωρητικός εξοπλισμός των φιλολόγων προκειμένου να καταστεί εφικτή μια συνολική ανάγνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπου θα γίνεται αντιληπτή και η χρήση των ΤΠΕ» (από το επιμορφωτικό υλικό).

Σύνολο ωρών: 3

Επιμορφωτικό υλικό.pdf

Παρουσίαση

Δικτυογραφία

Ορισμένα αξιοσημείωτα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι:

 1. Ο έλληνας φιλόλογος κινείται με άξονα το διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο ακολουθεί σε γενικές γραμμές πιστά.
 2. Επηρεάζεται από το ισχύον σύστημα πανελληνίων εξετάσεων για τα ΑΕΙ, περισσότερο στα Λύκεια.
 3. Τα προγράμματα επιμόρφωσης έτυχαν καθολικής αποδοχής, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο και δύσκολο να συμβεί.
 4. Όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν μια κάποια εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία υπολογιστή, όπως τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, το διαδίκτυο, τα προγράμματα παρουσίασης κλπ.
 5. Πολλοί αναγνώρισαν ότι η αποκτηθείσα με την επιμόρφωση γνώση ξεχνιέται εύκολα και τόνισαν την αναγκαιότητα για συνέχιση των επιμορφώσεων.
 6. Οι περισσότερες, αν όχι όλες οι διδασκαλίες που πραγματοποιήθηκαν, στηρίχθηκαν στη λογική των εγχειριδίων, την ύλη των οποίων παρακολούθησαν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Η λογική αυτή εξηγείται εύκολα από τη στιγμή που η πορεία με βάση το εγχειρίδιο αποτελεί κανόνα στα σχολεία και επιβάλλεται από την πολιτεία. Κάτι συναφές και ενδιαφέρον, επίσης, παρατηρήθηκε και στο»πώς» της διδασκαλίας. Η εμπεδωμένη διδακτική πρακτική οδήγησε στην πρακτική των φύλλων εργασίας, τα οποία δεν ήταν απλοί οδηγοί για καθοδήγηση της ανεξάρτητης πορείας του κάθε μαθητή και διευκόλυνση, επομένως, των διδασκόντων, αλλά αυστηρό καθοδηγητικό πλαίσιο, το οποίο κινούνταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, στη λογική των κλασικών ερωταποκρίσεων που βρίσκονται στα σχολικά εγχειρίδια.
 7. Προφανώς η διδακτική ταυτότητα των διδασκόντων είναι αυτή που καθοδηγεί και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά.
 8. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα όχι απλώς στην εισαγωγή της τεχνολογίας και στην αντίστοιχη εξοικείωση, αλλά στη συνολικότερη καλλιέργεια της (γλωσσο)διδακτικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματώνουν με τρόπο δημιουργικό κάθε τεχνολογία (έντυπα μέσα, ηλεκτρονικά κλπ.) στη διδασκαλία τους. Στην περίπτωση αυτή η έμφαση δεν πρέπει να δίνεται στο εργαλείο (εργαλειακή λογική), αλλά στο είδος των πολιτών, στη διαμόρφωση των οποίων θα πρέπει να συνεισφέρει το σχολείο. Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν πράγματι πιστεύουμε ότι η κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας κλπ. απαιτεί και ένα διαφορετικό σχολείο.
 9. Αξιοσημείωτη είναι η ανταπόκριση του σχολικού συστήματος στην όλη παρέμβαση. Εδώ τα πράγματα δεν είναι πολύ ευχάριστα. Οι διευθύνσεις των σχολείων και οι καθηγητές πληροφορικής αντιμετώπισαν περιπτωσιακά το ζήτημα: σε άλλες περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα θετικοί και παρείχαν κάθε υποστήριξη και σε άλλες εξαιρετικά υπηρεσιακοί, κωλυσιεργώντας την όλη διαδικασία. Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε σαφής προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων να υποστηρίξουν το όλο εγχείρημα. Πρόκειται για καθοριστικό παράγοντα που λειτούργησε αποτρεπτικά σε αρκετές περιπτώσεις.
 10. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόκληση και πολύ συχνά αντιδιαστέλλεται ο ενθουσιασμός αυτός με την άρνηση και ουδετερότητα που χαρακτηρίζει τη συνήθη καθημερινή διδακτική πρακτική.
 11. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι διαπιστώσεις ως προς το αν και πώς αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στα πρώτα χρόνια μετά την επιμόρφωση. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα δημιουργούν μεγάλη ανησυχία. Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί συνέχισαν να χρησιμοποιούν πια τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, αλλά και αυτοί σποραδικά, πολύ λίγες φορές το χρόνο. Αυτό ασφαλώς οφείλεται στο συστημικό χαρακτήρα βάσει του οποίου πρέπει να προσεγγίζεται η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν τους λόγους για τους οποίους δεν είναι κάτι τέτοιο εφικτό: η έμφαση στην ύλη και τις εξετάσεις που δίνει το σχολείο, η κατανομή του σχολικού χρόνου, η ισχύουσα διοικητική λογική και η υπάρχουσα υποδομή λειτουργούν αποτρεπτικά.

Comments 1 σχόλιο »

edutech1.pngΥπάρχουν αρκετές ελληνικές Επιστημονικές Ενώσεις που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και τις εφαρμογές τους στην Εκπαίδευση. Στο επιμορφωτικό υλικό του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. αναφέρονται μερικές από τις σημαντικότερες.

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, συντομογραφικά ΕΤΠΕ: Στο σχετικό ιστοχώρο λειτουργεί και ψηφιακή βιβλιοθήκη. Πραγματοποιεί ένα τουλάχιστον Συνέδριο ανά διετία για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και συμμετέχει στη διοργάνωση άλλων, όπως των Συνεδρίων για τη διδακτική της Πληροφορικής. Τα πρακτικά του (ελεύθερη πρόσβαση) υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση:
http://etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συντομογραφικά ΕΠΥ: Η ΕΠΥ πραγματοποιεί ένα τουλάχιστον Συνέδριο ανά διετία και συνδιοργανώνει ένα Βαλκανικό Συνέδριο Πληροφορικής με την ίδια συχνότητα.

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, συντομογραφικά e-diktyo: Πραγματοποιεί Συνέδριο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, συντομογραφικά ΠΕΕ. Πραγματοποιεί ένα τουλάχιστον Συνέδριο κάθε χρόνο.

Επιστημονικές Ενώσεις διαφόρων γνωστικών κλάδων όπως η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών «ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ», και η Ένωση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι επιστημονικές αυτές ενώσεις, κατά κανόνα, πραγματοποιούν συστηματικά εκδηλώσεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα (όπως τακτικά Συνέδρια, ημερίδες κλπ), στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνονται και μέρη που σχετίζονται με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Επαγγελματικές Ενώσεις τοπικού ή πανελληνίου χαρακτήρα.
Αναφέρονται δειγματικά οι Eνώσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία της Πληροφορικής. Συχνά διοργανώνουν εκδηλώσεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα, στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνονται και τμήματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αποτελεί μια από τις πλέον πλούσιες πηγές υλικού σχετικού με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης έχει επίσης υλικό σχετικό κυρίως με την Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επιμόρφωση Ενηλίκων.

Comments 0 σχόλια »

pic_http_2.jpg

Στο επιμορφωτικό υλικό του Ε.Α.Ι.Τ.Υ, γενικού μέρους προτείνονται οι παρακάτω ελληνικοί ιστοχώροι, που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις ΤΠΕ. Τους παρουσιάζω με ένα σύντομο σχολιασμό για τον καθένα, για να πλοηγηθείτε σ` αυτούς προκειμένου να εξετάσετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το υλικό που προσφέρουν στα πλαίσια της διδασκαλίας σας.

Εκπαιδευτικό δίκτυο ενημέρωσης alfavita.gr Παρέχει συνεχή ροή ειδήσεων για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την αγορά εργασίας.

Esos: Δημοσιογραφική καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την παιδεία.

Έδρα Εκπαίδευσης: Ελληνική εκπαιδευτική πύλη που παρέχει 24/ωρη ενημέρωση για εκπαιδευτικά θέματα.

e-selides.gr: Μια νέα πύλη του διαδικτύου με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Περιέχει εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, ασκήσεις on-line, forum, εκπαιδευτικό υλικό κ.α.

Plefsis.gr: Εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη με κατάλογο δικτυακών τόπων που αφορούν την εκπαίδευση

Ελληνική Πύλη Παιδείας (eduportal.gr): Δικτυακή Πύλη Εκπαίδευσης με χρήσιμο υλικό για όλες τις βαθμίδες και νέα της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικό υλικό, σύνδεσμοι, πολυμέσα, παιχνίδια, Για να έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το forum και τους συνδέσμους χρειάζεται έγγραφη μέλους.

AltaSearch: Πύλη πληροφόρησης για την εκπαίδευση

«ΑΝΑΠΛΟΥΣ»: Δδικτυακός τόπος που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης, μαθητές, γονείς, καθώς και φοιτητές των Π.Τ.Δ.Ε. αλλά και σ’ όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

e-Πρωτοβάθμια: Σελίδες για την εκπαίδευση από την Αναστασία Βακαλούδη, φιλόλογο.

e-paideia.net: Εδώ μπορείτε να ψάξετε για ανακοίνωση σε συνέδριο, άποψη της εβδομάδας, αφιέρωμα, βιβλίο, βίντεο, δικτυακό τόπο, είδηση, ειδικό άρθρο

e-Πύλη εκπαίδευσης: Δικτυακή Κοινότητα Μαχόμενων Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr/): Διαδικτυακή πύλη, μέλος του προγράμματος «Οδύσσεια – Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Oι υπηρεσίες που παρέχονται και υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και
είναι διαθέσιμες στους χρήστες του είναι 27 συνολικά και μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά στο esos. Να σας αναφέρω επίσης ότι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εάν είστε μέλος του, σας παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας Ιστολόγιο (blog) μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων!!! Απλώς μεταβείτε στην διεύθυνση https://blogs.sch.gr, πατήστε στο «Είσοδος» και δώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που διαθέτετε στο ΠΣΔ. Αυτόματα θα έχετε στη διάθεση σας το προσωπικό σας Ιστολόγιο!!! Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την αίτηση εγγραφής.

Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο Students: Η δικτυακή πύλη των μαθητών. Παρέχει ενημέρωση για μαθητικά θέματα, χρήσιμο υλικό για τις εξετάσεις, πολυμεσικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, ψυχαγωγικές εφαρμογές, πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (προς το παρόν μόνο για μαθητές της Γ? Γυμνασίου). Αναλυτικά οι υπηρεσίες για τον μαθητή εδώ.

Εκπαιδευτική Πύλη Ν. Ηλείας

Ελληνική Εκπαιδευτική Πύλη: Εδώ μπορείτε να βρείτε χιλιάδες πληροφορίες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου

www.e-yliko.gr: Η Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ. Στο δικτυακό αυτό τόπο κατατίθενται προτάσεις διδασκαλίας, υποστηρικτικό υλικό, άρθρα και χρήσιμες διευθύνσεις, με σκοπό την παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Η Εκπαιδευτική Πύλη, αποτελεί χώρο συνάντησης και αλληλοστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πανελλήνιο δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση

Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Η Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε και συντηρείται με Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα από το Κ.Π.Ε. Καστοριάς

Γέφυρες Παιδείας: Πύλη για την παιδεία.

Παιδεία: Ο ελληνικός εκπαιδευτικός web server. Η ιστορία του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τέστ, αστεία, ζωγραφιές, εκπαιδευτικά παιγνίδια και πολλά άλλα. . Παρέχει δωρεάν χώρο για ιστοσελίδες σχολείων.

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων