Άρθρα με ετικέτα “λογισμικά”

Γύζης Νικόλαος, Η Ιστορία (ιδιωτική συλλογή)

Το Αβάκιο είναι ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να υποστηρίξει τη διερευνητική μάθηση. Επιτρέπει στο χρήστη να φτιάχνει δικό του λογισμικό συνδυάζοντας επιμέρους κομμάτια που ονομάζονται ψηφίδες. Το λογισμικό αυτό, που μπορεί κανείς να κατασκευάσει συνδέοντας και συνδυάζοντας ψηφίδες, ονομάζεται  μικρόκοσμος. Το Αβάκιο ως εφαρμογή, είναι το εργαλείο κατασκευής  μικρόκοσμων από ψηφίδες, και παράλληλα το ίδιο το περιβάλλον χρήσης των μικρόκοσμων στην τελική τους μορφή (αφού κατασκευαστούν). Μπορεί να θεωρηθεί και ως το αντίστοιχο της επιφάνειας εργασίας (desktop) ενός λειτουργικού συστήματος: όπως ακριβώς μια επιφάνεια εργασίας προσφέρει ένα περιβάλλον χρήσης εφαρμογών, αρχείων και καταλόγων, έτσι και το Αβάκιο παρέχει ένα περιβάλλον όπου μπορούν να λειτουργούν και να χρησιμοποιούνται οι Αβάκιο-Ψηφίδες.

Πηγή: Εγχειρίδιο χρήσης Αβακίου ΙΙ

Μικρόκοσμος «Μυκήνες»

Το λογισμικό ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι ένα διερευνητικό λογισμικό με δυνατότητες εκμετάλλευσης του διαδικτύου. Με τη χρήση αυτού του μικρόκοσμου και με κατάλληλες δραστηριότητες, ο μαθητής μπαίνοντας στο ρόλο του αρχαιολόγου-ερευνητή, διενεργεί πλασματικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους της επιλογής του και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα ευρήματα που ανακαλύπτει αναπλάθοντας βήμα-βήμα τη ζωή της Μυκηναϊκής εποχής. Διαβάστε στο  Εγχειρίδιο της Ιστορίας εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορείτε να σχεδιάσετε και που αφορούν βασικές πτυχές του Μυκηναϊκού πολιτισμού.

Για τη διευκόλυνσή σας,  ανεβάζω ένα αρχείο με την περιγραφή των εργαλείων της Βασικής Ράβδου Εργαλείων του λογισμικού.Μπορείτε να δείτε εδώ και παλιότερη ανάρτηση.

Comments 1 σχόλιο »

 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Το λογισμικό αποτελείται από δύο cd, από τα οποία το πρώτο περιλαμβάνει τον «Ιδιωτικό Βίο» και το δεύτερο το «Δημόσιο Βίο» και το «Παράρτημα». Είναι «κλειστού τύπου» λογισμικό, χωρίς δυνατότητες επέμβασης και παραμετροποίησης από τον εκπαιδευτικό ή το μαθητή. Δίνει έμφαση στην πολυμεσική παρουσίαση της πληροφορίας και όχι σε διερευνητικές δραστηριότητες μάθησης. Λειτουργεί υποστηρικτικά της παραδοσιακής διδασκαλίας, εμπλουτίζοντάς την με ελκυστικό εποπτικό υλικό, χωρίς όμως να προσφέρει ένα καινοτόμο μαθησιακό περιβάλλον. Η πρόσβαση στη γνώση είναι απόλυτα καθοδηγούμενη ενώ ο μαθητής βρίσκεται στη θέση του παθητικού δέκτη, που πλοηγείται ανάμεσα στο υλικό (όπως αντίστοιχα θα ξεφύλλιζε ένα βιβλίο). Διαβάστε αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα.

Διδακτική πρόταση για την εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα.

Άλλες προτάσεις για φύλλα εργασίας:

Με βάση το ιστορικό υλικό που θα συγκεντρώσουν οι μαθητές από την ανάγνωση του λογισμικού (και συμπληρωματικά από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού – Η Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο, ενότητα: Κλασική εποχή), να αφηγηθούν σε μορφή  σελίδων ημερολογίου:

 1. την τυπική ημέρα ενός εφήβου 14 ετών στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.
 2. την τυπική ημέρα μιας παντρεμένης Αθηναίας 23 ετών, στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.
 3. την τυπική ημέρα ενός ελεύθερου Αθηναίου πολίτη 30 ετών, στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.

Να καταγράψουν τις σελίδες ημερολογίου σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειμένου.

Στο Ευρετήριο μπορείτε να βρείτε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τα εγχειρίδια των λογισμικών.

Comments 0 σχόλια »

Το  λογισμικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ είναι  ένα εποικοδομητικού τύπου περιβάλλον μάθησης που έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές/-τριες να  περιηγηθούν στην αρχαϊκή εποχή  και να γνωρίσουν την ιστορία και την τέχνη δύο αρχαϊκών πόλεων-κρατών, της Αθήνας και της Κορίνθου.

Το λογισμικό σχεδιάστηκε με βάση τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών/-τριών Λυκείου  για την οικοδόμηση ιστορικών γνώσεων και σκέψης σχετικά με τις δύο αρχαϊκές πόλεις-κράτη, την Αθήνα και την Κόρινθο. Διαθέτει διδακτικό υλικό, υπολογιστικά εργαλεία και χώρο εργασίας.

Α. Διδακτικό υλικό: Απαρτίζεται από μια ποικιλία αυθεντικών ιστορικών πηγών (κείμενα, αγγεία, γλυπτά, επιγραφές, νομίσματα, κτίρια) που παραπέμπουν σε δράσεις ανθρώπων, οι οποίες χαράσσουν την ιδιαίτερη διαδρομή κάθε  αρχαϊκής πόλης κράτους στο χρόνο. Κάθε πηγή αποτελείται από ένα κείμενο ή μια απεικόνιση κλπ. καθώς και ένα σύντομο κείμενο με πληροφορίες και επεξηγήσεις.

kastalia.jpg Εικονίδια και παράθυρα πηγών

Β. Τα υπολογιστικά εργαλεία διακρίνονται σε:

 • εργαλεία μελέτης  (βιβλιοθήκη οργανωμένη σε βάση δεδομένων, εικονικό μουσείο, χάρτες, ευρετήρια, σημειωματάριο, σχεδιαστήριο)
 • εργαλεία διδασκαλίας (έτοιμα διδακτικά μοντέλα με πολυμεσική υποστήριξη) και
 • εργαλεία επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έτοιμα φύλλα για συνεργατική εργασία)

kastalia2.jpg

Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται τόμοι βιβλίων από αρχαίους και νεότερους συγγραφείς, των οποίων αποσπάσματα από τα κείμενά τους έχουν χρησιμοποιηθεί ως ιστορικές πηγές στο πρόγραμμα.

kastalia3.jpg

Η βιντεοθήκη περιλαμβάνει τίτλους βίντεο  αρχαιολογικών χώρων της αρχαϊκής Αθήνας και Κορίνθου και οθόνη προβολής βίντεο. Με κλικ πάνω σε κάποιον τίτλο προβάλλεται το αντίστοιχο βίντεο στην οθόνη προβολής του.

kastalia4.jpg

Το παράθυρο του ευρετηρίου περιλαμβάνει τέσσερα επί μέρους ευρετήρια για θεματική ή αλφαβητική αναζήτηση όρου:

 1. Οι Έννοιες είναι το ευρετήριο που περιλαμβάνει την επεξήγηση ιστορικών όρων, όπως θεσμών κλπ.
 2. Τα Βιογραφικά είναι το ευρετήριο προσώπων που περιλαμβάνει σύντομες βιογραφίες ιστορικών προσώπων της αρχαϊκής εποχής που συναντώνται στις πηγές κειμένων, όπως συγγραφείς, πολιτικοί, καλλιτέχνες κλπ.
 3. Τα Πραγματολογικά είναι το ευρετήριο που περιλαμβάνει πληροφορίες για τοπωνύμια, γεωγραφικές περιοχές, ιστορικούς χώρους κλπ.
 4. Τα Αλφαβητικά είναι το ευρετήριο που περιλαμβάνει το υλικό όλων των παραπάνω ευρετηρίων σε αλφαβητική σειρά.

Το ευρετήριο παρέχει επίσης τη δυνατότητα αναζήτησης κάποιου όρου που εμπεριέχεται στο ευρετήριο όταν γραφτεί στο ειδικό πεδίο. Τότε φωτίζεται ο αντίστοιχος όρος στο αλφαβητικό ευρετήριο και εμφανίζονται οι πληροφορίες του ευρετηρίου που αφορούν το συγκεκριμένο όρο.

kastalia5.jpg

Ευρετήριο: Τοπωνύμιο «Λέχαιο» με εικόνα και βίντεο.

Γ. Στο χώρο εργασίας μελετώνται τα θέματα-ζητήματα που τίθενται υπό μορφή ερωτήσεων-προβλημάτων προς απάντηση μέσα από τη μελέτη των ιστορικών πηγών.

kastalia6.jpg

Δραστηριότητα: «Ανατολικές επιδράσεις στην πλαστική» από το σενάριο «Η τέχνη της αρχαϊκής Κορίνθου – καινοτομίες και ανατολικές ςπιδράσεις».

Παρατίθενται 8 πηγές. Η δραστηριότητα που καλούνται οι μαθητές να πραγματοποιήσουν με βάση τις πηγές αυτές είναι να απαντήσουν στην ερώτηση που διακρίνεται στην εικόνα, στο χώρο εργασίας. Οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν τις πηγές, να συνδυάσουν τις πληροφορίες να επιλέξουν τις κατάλληλες και να τις ταξινομήσουν ώστε να συμπληρώσουν το σχετικό πίνακα.

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίαση του λογισμικού:

 1. Το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού Κασταλία.
 2. Σολομωνίδου, Χ. (2006) Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία: Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, Μεταίχμιο, σελ. 226-229.

Ο ιστοχώρος του εκπαιδευτικού λογισμικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Comments 0 σχόλια »

 belvedere.jpg

Το λογισμικό BELVEDERE είναι ένα εργαλείο εννοιολογικής απεικόνισης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επιτρέπει τη δημιουργία και την πλοήγηση μεταξύ διαφόρων ειδών εννοιολογικών χαρτών, σε περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Η χαρτογράφηση εννοιών είναι ένα δυναμικό γνωστικό εργαλείο, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία προωθώντας νέους μαθησιακούς στόχους, όπως υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες (συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα) και μεταγνωστικές ικανότητες που επιτρέπουν τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης από τον ίδιο τον μαθητή.

«Η χρησιμότητά του εννοιολογικού χάρτη είναι μεγάλη διότι παρουσιάζει παραστατικά ποια στοιχεία απαρτίζουν το θεματολογικό περιεχόμενο της διδασκαλίας, με ποιο τρόπο τα στοιχεία αυτά αλληλοσχετίζονται, και, τέλος, υποδεικνύει τη λογική σειρά παρουσίασης. Έτσι, ο εννοιολογικός χάρτης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την περεία παρουσίασης, εξέτασης και ανάλυσης της διδάξιμης γνώσης, και ταυτόχρονα προσφέρει στους μαθητές ένα πλαίσιο οργάνωσης και στήριξης του νέου μαθησιακού υλικού». (Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας,  Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας τ. Β’  Στρατηγικές Διδασκαλίας, Η κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη).

Το λογισμικό εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με την ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, από  το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ( ΕΑ.ΙΤΥ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Τεχνικού και Επιστημονικού Συμβούλου της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» κατ. πράξεων 2.1.1 θ,  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Γ΄ ΚΠΣ.  Συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 Το περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού είναι πολύ απλό και λιτό, τα μενού που διαθέτει είναι ελάχιστα  και μπορούν να χρησιμοποιηθούν  άνετα από τους μαθητές. Έχεις τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις τη δουλειά σου, να την εκτυπώσεις όχι όμως και να κάνεις εξαγωγή του χάρτη με τη μορφή εικόνας. Αυτό δεν μου άρεσε.

 Ο χάρτης που βλέπετε στην εικόνα έγινε για το μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου. Οι μαθητές για πρώτη φορά δούλεψαν στο χαρτί και εγώ μετέφερα τη δουλειά τους  στο λογισμικό.  Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε απευθείας με το λογισμικό.  Στον εννοιολογικό χάρτη  οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και οι συνδέσεις τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Σκορπίζουμε τα δεδομένα  στην επιφάνεια εργασίας του λογισμικού (μπορούν και να προϋπάρχουν) και το ζητούμενο είναι οι μαθητές να τα ομαδοποιήσουν ανάλογα με τη λογική αλληλουχία και τις σχέσεις εξάρτησης που υπάρχουν μεταξύ τους.

Comments 0 σχόλια »

  Ο «Μυκηναϊκός πολιτισμός» έχει υλοποιηθεί στο περιβάλλον του Αβακίου E-Slate και διατίθεται ως τμήμα του  (Μικρόκοσμος).  Είναι λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με αντικείμενο τη μελέτη του μυκηναϊκού πολιτισμού μέσα από την παρατήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου. Το λογισμικό προτείνει μία σειρά δραστηριοτήτων που σκοπό έχουν να προάγουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, τη διερευνητική μάθηση και τη διασχολική επικοινωνία.

O μαθητής στο ρόλο του αρχαιολόγου-ερευνητή διενεργεί πλασματικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους της επιλογής του και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα ευρήματα που ανακαλύπτει αναπλάθοντας βήμα βήμα τη ζωή της Μυκηναϊκής εποχής. Στη διάθεση του έχει εργαλεία διαχείρισης ευρημάτων, χάρτες και πληθώρα συνοδευτικού υλικού σε μορφή κειμένων, φωτογραφιών και συνδέσμων σε τοποθεσίες του internet για επίσκεψη σε μουσεία. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει δικά του αντικείμενα /δεδομένα σε μορφή σημειώσεων πάνω σε ευρήματα ή σε ανασκαφικές περιοχές και να τ’ ανταλλάξει με μαθητές άλλων σχολείων.

 Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί:

 • Να επιλέξει μια γεωγραφική περιοχή μέσω του αντίστοιχου εργαλείου του χάρτη.
 • Να παρατηρήσει τον αρχαιολογικό χώρο που εξετάζει από διάφορες οπτικές γωνίες.
 • Να «ανασκάψει» μια περιοχή (χρησιμοποιώντας πάλι το κατάλληλο εργαλείο στον χάρτη), για να φέρει στην επιφάνεια Α.Ε. της περιοχής.
 • Να διατυπώσει υποθέσεις βασιζόμενος στα χαρακτηριστικά του Α.Ε. και να τις επαληθεύσει συγκρίνοντας με τα πορίσματα των αρχαιολόγων.
 • Να κάνει συνδυαστικές ερωτήσεις ως προς τα διάφορα χαρακτηριστικά (είδος, υλικό, διάκοσμο, κλπ) ενός Α.Ε.
 • Να προσθέσει στο χάρτη τις προσωπικές του σημειώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές (γεωγραφικές ή αρχαιολογικές).

Δημιουργός: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Για την υλοποίηση του μαθήματος ακολουθείται το εξής σενάριο:

 1. Ο χρήστης επιχειρεί μια αναδρομική ανασκαφή στους αρχαιολογικούς χώρους, όπου έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού.
 2. Επιλέγει την ευρύτερη αρχαιολογική περιοχή που επιθυμεί να εξερευνήσει (π.χ. Μυκήνες, Πύλος, Ορχομενός).
 3. Ορίζει μια περιοχή ανασκαφής (π.χ. ταφικός περίβολος Α Μυκηνών, ανάκτορο Μυκηνών).
 4. Αρχίζει την ανασκαφή και εντοπίζει ένα Α.Ε.
 5. Εμφανίζεται η εικόνα του Α.Ε.
 6. Παρατηρεί το Α.Ε. και το περιγράφει με βάση τα χαρακτηριστικά του.
 7. Συγκρίνει την περιγραφή του με την περιγραφή του αρχαιολόγου.
 8. Στη συνέχεια μπορεί να εμβαθύνει στη μελέτη του Α.Ε. που εξετάζει ανατρέχοντας στις ενότητες ερμηνεία, πληροφορίες και τόπο φύλαξης, να παραμείνει στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο και να αναζητήσει και άλλα Α.Ε., να επιλέξει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του Α.Ε. και να βρει τα Α.Ε. που τα συγκεντρώνουν στον ίδιο ή σε άλλο αρχαιολογικό χώρο, να πάει σε άλλο αρχαιολογικό χώρο και να αναζητήσει Α.Ε. ή να μελετήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους.
 9. Βλέπει συγκεντρωμένα τα Α.Ε. που έχει εντοπίσει με τα χαρακτηριστικά τους που έχει μελετήσει.

Έχω ετοιμάσει οδηγίες για το πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε:

Comments 0 σχόλια »

Ένας από τους πολλούς ορισμούς για τη γλώσσα που αναφέρονται στο λογισμικό είναι και ο ορισμός του Μπρεχτ.

Γλώσσα είμαι εγώ.

Γλώσσα είσαι εσύ.

Γλώσσα είναι ο κόσμος.

Γλώσσα είναι ό,τι κάνει ο κόσμος.

Γλώσσα είναι η αγάπη και ο πόνος.

Γλώσσα είναι το ντύσιμο, η έκφραση του προσώπου, οι χειρονομίες, η ανταπόκριση.

Γλώσσα είναι να φαντάζεσαι, να σχεδιάζεις, να δημιουργείς, να καταστρέφεις.

Γλώσσα είναι ο έλεγχος και η πειθώ.

Γλώσσα είναι η επικοινωνία.

Γλώσσα είναι το μεγαλόσωμο.

Γλώσσα είμαι εγώ.

«Γλώσσα η Ελληνική – Οι περιπέτειες των λέξεων»

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Γλώσσα η Ελληνική – Οι περιπέτειες των λέξεων» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο της Ενέργειας 1.1α «Προγράμματα – Βιβλία» του ΕΠΕΑΕΚ/ 2ο ΚΠΣ. Το λογισμικό απευθύνεται στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές

 •  να παρακολουθήσουν την πορεία εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας
 • να συνειδητοποιήσουν τις περιπέτειες των λέξεων
 • να εξετάσουν τη διαστρωμάτωση του λεξιλογίου
 • να γνωρίσουν τις κοινωνικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις
 • να εντοπίσουν τα στοιχεία που συνθέτουν την πολυμορφία της γλωσσικής έκφρασης σε συγχρονικό επίπεδο.

Το λογισμικό έχει τη δομή ηλεκτρονικού βιβλίου που συνοδεύεται από πολυμεσικό υλικό και πολυμεσική παρουσίαση των κειμένων, όπου αυτό ενδείκνυται (ήχος, βίντεο, εικόνα, animation). Ο χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη γραμμική δομή του, αλλά έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την πορεία που θα ακολουθήσει κατά την πλοήγηση. Τα περιεχόμενα κάθε επιμέρους κεφαλαίου (θεωρία, κείμενα, διερεύνηση, δραστηριότητες) απαρτίζουν ένα ενιαίο περιβάλλον διδασκαλίας ενός συγκεκριμένου κάθε φορά γλωσσικού φαινομένου. Η πορεία της διδασκαλίας ή της πλοήγησης στο λογισμικό επιλέγεται από το χρήστη ή τον διδάσκοντα. Για παράδειγμα, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει από τα κείμενα στοχεύοντας στην επαγωγική κατάκτηση της θεωρίας. Το λογισμικό δεν καταργεί την παρουσία του δασκάλου, αλλά προβλέπει ρόλο και γι’ αυτόν. Για παράδειγμα, ο δάσκαλος, και όχι το ίδιο το πρόγραμμα, αξιολογεί τα κείμενα που παράγουν οι μαθητές και έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν.

Αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού μπορείτε να διαβάσετε στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα.

Η Μαρία Κασκαντάμη, φιλόλογος- επιμορφώτρια στις ΤΠΕ προτείνει την αξιοποίηση του λογισμικού για τη διδασκαλία του φαινομένου «Κυριολεξία και Μεταφορά».pdf

Comments 0 σχόλια »

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Το εκπαιδευτικό λογισμικό αποτελεί ένα μέσο διδασκαλίας (συμπληρωματικό, υποστηρικτικό ή εποπτικό) που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για να ικανοποιήσει συγκεκριμένους παιδαγωγικούς, διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους. Η πραγμάτωση αυτών των στόχων επιτυγχάνεται, όταν η εκπαιδευτική διαδικασία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η ενεργός συμμετοχή και η αλληλεπίδραση του χρήστη με το λογισμικό, η εμπλουτισμένη διδασκαλία (ήχος, εικόνα, γραφικά, κίνηση), η διαθεματική ή διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και δυνατότητα διερεύνησης και αναζήτησης της πληροφορίας.

Μικρόπουλος, Α., (2000), Εκπαιδευτικό λογισμικό. Αθήνα: Κλειδάριθμος

((Γλωσσάρι για τις Τ.Π.Ε.@Ε.).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Α’-Β’-Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Αποτελείται από 8 αυτοτελείς ενότητες:

 • «Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού»,
 • «Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.)»,
 • «Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής»,
 • «Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο»,
 • «Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος-16ος αι.»,
 • «Λάβαρα και σημαίες της επανάστασης του 1821»,
 • «Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας», 1830-1948,
 • «H Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης»

Για κάθε ενότητα περιλαμβάνεται πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων μορφών, όπως κείμενα ιστορικής αφήγησης, γραπτές πηγές, πρωτογενείς και δευτερογενείς, εικαστικές πηγές, χάρτες (απλοί, με δυνατότητα εστίασης και διαδραστικοί), διαγράμματα, γλωσσάρι ιστορικών και άλλων όρων, συνδέσεις με δικτυακούς τόπους, βιβλιογραφία, καθώς και διδακτικά σενάρια, ασκήσεις αξιολόγησης και διαθεματικά σχέδια εργασίας. Το υλικό είναι άνισα κατανεμημένο, με πιο πλούσιες τις ενότητες «Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων» και «Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας».

Πρόκειται για λογισμικό κλειστού τύπου, με δομή ηλεκτρονικού βιβλίου που συνοδεύεται από πολυμεσικό υλικό (ήχος, βίντεο, εικόνα) με σκοπό τον εμπλουτισμό του μαθήματος. Ο βαθμός διαδραστικότητας επομένως είναι περιορισμένος, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης και παραγωγής υλικού από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (δεν υπάρχουν δυνατότητες παραμετροποίησης).

Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Στην  ενότητα, «Εκπαιδευτικά Λογισμικά», της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών λογισμικών που είναι εγκεκριμένα από το Π.Ι. και συνοπτικές παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών λογισμικών στο διαδίκτυο που είναι εγκεκριμένα από το Π.Ι.

Comments 0 σχόλια »

Τα παρακάτω παραδείγματα τεχνασμάτων αναζήτησης στηρίχθηκαν σε ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής που υπάρχουν στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα.

Comments 0 σχόλια »

Το εγχειρίδιο του λογισμικού, με οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης.

Αναλυτική παρουσίαση.

Διδακτικά παραδείγματα

 1. Διδασκαλία και Μάθηση του Μαθήματος Έκθεση-Έκφραση και Ειδικότερα των Γραμματικών Όρων: «Συνώνυμα-Αντώνυμα» στην Α΄ Τάξη του Ενιαίου Λυκείου με τη Βοήθεια του Λογισμικού: «Γλώσσα η Ελληνική: Οι Περιπέτειες των Λέξεων». Εργασία που παρουσιάστηκε στο 4ο Συνέδριο στη Σύρο.pdf
 2. Διδασκαλία του φαινομένου της Κυριολεξίας και της Μεταφοράς.pdf, με τη χρήση του λογισμικού: «Γλώσσα η ελληνική, οι περιπέτειες των λέξεων».

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων