Άρθρα με ετικέτα “διδακτικά σενάρια”

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιμόρφωσης, απαιτείται η συμπλήρωση και κατάθεση μιας σειράς εντύπων (φόρμες), τα οποία αφορούν στο σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τον απολογισμό της επιμόρφωσης και του οργανικού τμήματος της επιμορφωτικής διαδικασίας, που είναι η «εφαρμογή στην τάξη».

Σχέδια των παραπάνω εντύπων περιλαμβάνονται στη Βιβλιοθήκη της Πύλης ενημέρωσης και συνεργασίας της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου (http://b-epipedo2.cti.gr -> ΥΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -> Οδηγίες, Έντυπα, Διαδικασίες -> Έντυπα, Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης και Απολογισμού «εφαρμογής στην τάξη»), ενώ υπενθυμίζεται ότι περισσότερα στοιχεία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επιμόρφωσης και της «εφαρμογής στην τάξη» για την παρούσα τρίτη περίοδο επιμόρφωσης (Σεπτέμβριος 2011 – Μάρτιος 2012) είναι διαθέσιμα στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα εδώ.

Προσοχή: Στις υποχρεώσεις του κάθε επιμορφούμενου είναι να  συντάσσει/ συμπληρώνει «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη», και να την καταθέτει μαζί με το υλικό του/των σεναρίων/ δραστηριοτήτων (πχ. σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, αρχεία εκπαιδευτικών λογισμικών) που ανάπτυξε/ προσάρμοσε και χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του επιμορφούμενου (πχ. ημερομηνία, στοιχεία τάξης, εξοπλισμού εφαρμογής, λογισμικό/ εργαλεία που αξιοποιήθηκαν, σχόλια κλπ για κάθε μια από τις «παρεμβάσεις»/ δράσεις εφαρμογής στην τάξη που πραγματοποίησε) και μαζί με το επισυναπτόμενο υλικό αξιολογείται και τεκμηριώνει την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, αναφορικά με το σκέλος της «εφαρμογής στην τάξη».

Comments 0 σχόλια »

Στο παρακάτω Box μπορείτε να δείτε  συγκεντρωμένα τα διδακτικά σενάρια των επιμορφούμενων συναδέλφων, φύλλα εργασίας και κάποιες από τις εργασίες-δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της επιμορφωτικής περιόδου Φεβρουαρίου-Ιουλίου 2010.

Στο Ευρετήριο βρίσκεται συγκεντρωμένο το υλικό της επιμόρφωσης. Εμπλουτίζεται σταδιακά.

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων