Αρχείο για την κατηγορία “ΤΠΕ και εκπαίδευση”

edutech1.pngΥπάρχουν αρκετές ελληνικές Επιστημονικές Ενώσεις που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και τις εφαρμογές τους στην Εκπαίδευση. Στο επιμορφωτικό υλικό του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. αναφέρονται μερικές από τις σημαντικότερες.

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, συντομογραφικά ΕΤΠΕ: Στο σχετικό ιστοχώρο λειτουργεί και ψηφιακή βιβλιοθήκη. Πραγματοποιεί ένα τουλάχιστον Συνέδριο ανά διετία για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και συμμετέχει στη διοργάνωση άλλων, όπως των Συνεδρίων για τη διδακτική της Πληροφορικής. Τα πρακτικά του (ελεύθερη πρόσβαση) υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση:
http://etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συντομογραφικά ΕΠΥ: Η ΕΠΥ πραγματοποιεί ένα τουλάχιστον Συνέδριο ανά διετία και συνδιοργανώνει ένα Βαλκανικό Συνέδριο Πληροφορικής με την ίδια συχνότητα.

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, συντομογραφικά e-diktyo: Πραγματοποιεί Συνέδριο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, συντομογραφικά ΠΕΕ. Πραγματοποιεί ένα τουλάχιστον Συνέδριο κάθε χρόνο.

Επιστημονικές Ενώσεις διαφόρων γνωστικών κλάδων όπως η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών «ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ», και η Ένωση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι επιστημονικές αυτές ενώσεις, κατά κανόνα, πραγματοποιούν συστηματικά εκδηλώσεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα (όπως τακτικά Συνέδρια, ημερίδες κλπ), στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνονται και μέρη που σχετίζονται με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Επαγγελματικές Ενώσεις τοπικού ή πανελληνίου χαρακτήρα.
Αναφέρονται δειγματικά οι Eνώσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία της Πληροφορικής. Συχνά διοργανώνουν εκδηλώσεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα, στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνονται και τμήματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αποτελεί μια από τις πλέον πλούσιες πηγές υλικού σχετικού με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης έχει επίσης υλικό σχετικό κυρίως με την Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επιμόρφωση Ενηλίκων.

Comments 0 σχόλια »

Επιμορφωτικό υλικό

Ενότητα 1.1.pdf Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010.

Ενότητα 1.2.pdf Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

visual_en.jpg

Στους διδακτικούς στόχους της ενότητας περιλαμβάνονται η βασική ενημέρωση γύρω από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές χρήσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και η απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τα μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, τόσο σε μακροεπίπεδο (εκπαιδευτική πολιτική) όσο και σε μικροεπίπεδο (σχολική μονάδα).

Σύνολο ωρών: 2

Παρουσίαση.pdf

Δικτυογραφία:

  1. να εντοπίσουν τις ενέργειες που απαιτούνται στο εθνικό τους πλαίσιο για να εξασφαλιστεί ότι τα σχολεία προσφέρουν την ποιότητα εκπαίδευσης που χρειάζεται για τον 21ο αιώνα και
  2. να εντοπίσουν εκείνες τις πτυχές της σχολικής εκπαίδευσης στις οποίες μπορεί η συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκσυγχρινίσουν τα συστήματά τους.
  • Τι είναι το eTwinning; Πολύ διαδεδομένο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πολύ τις ΤΠΕ και στο οποίο το καλοκαίρι του 2007 συμμετείχαν πάνω από 30.000 σχολεία σε όλη την ΕΕ.

etwinning.gif eTwinning

Μαθητές από 10.000 και πλέον ευρωπαϊκές σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου τους, σε κοινές παιδαγωγικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιό τους, μαθαίνουν την κουλτούρα άλλων χωρών και, παράλληλα, εξασκούν τις γνώσεις τους στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Οι Έλληνες, όπως συχνά συμβαίνει, διαπρέπουν και σ? αυτή τη δράση, κερδίζοντας βραβεία και διεθνή αναγνώριση…

Περισσότερα για το eTwinning και σχετικό βίντεο εδώ.

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων