Αρχείο για την κατηγορία “ΙΣΤΟΡΙΑ”

Μια νέα ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο «Αθηνά, η Θεά της Ακρόπολης» λειτουργεί  στη διεύθυνση www.acropolis-athena.gr. Μέσα από εικονικές περιηγήσεις ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις διάφορες υποστάσεις της θεάς Αθηνάς, αλλά και το Μουσείο Ακρόπολης. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από την υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης και με την ευγενική χορηγία του ιδρύματος Μποδοσάκη.

Μέσα από μία εικονική περιήγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο χρήστης ακολουθώντας μία δέσμη φωτός αναζητεί και παρατηρεί τα επιλεγμένα εκθέματα της θεάς Αθηνάς. Ορισμένα από αυτά απηχούν τα ιερά λατρευτικά αγάλματα της θεάς που βρίσκονταν μέσα στους ναούς και από τα οποία δεν σώζεται σήμερα τίποτα, όπως το πήλινο ειδώλιο που μοιάζει με το ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς Πολιάδας, της προστάτιδας θεάς της πόλης, το οποίο φυλασσόταν μέσα στο Ερέχθειο, καθώς και το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου, ρωμαϊκό αντίγραφο του χρυσελεφάντινου αριστουργήματος του Φειδία που υπήρχε μέσα στον Παρθενώνα.

Πηγή

Υπόθεση εργασίας:

Ζητάμε από μια ομάδα μαθητών να μπει στο Μουσείο της Ακρόπολης και ακολουθώντας τη δέσμη φωτός να βρει στο επίπεδο 1 το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου. Να δώσει στοιχεία περιγραφής και λατρείας του αγάλματος καθώς και όσα γράφει σχετικά ο Παυσανίας.  Να δει πως ήταν το άγαλμα ολόκληρο και να παρατηρήσει πως είναι τώρα από κοντά, περιστρέφοντάς το δεξιά ή αριστερά. Τέλος, με PRTSC, να μεταφέρει την εικόνα του αγάλματος σε ένα αρχείο word, με όλες τις άλλες πληροφορίες που συγκέντρωσε.

Comments 0 σχόλια »

Γύζης Νικόλαος, Η Ιστορία (ιδιωτική συλλογή)

Το Αβάκιο είναι ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να υποστηρίξει τη διερευνητική μάθηση. Επιτρέπει στο χρήστη να φτιάχνει δικό του λογισμικό συνδυάζοντας επιμέρους κομμάτια που ονομάζονται ψηφίδες. Το λογισμικό αυτό, που μπορεί κανείς να κατασκευάσει συνδέοντας και συνδυάζοντας ψηφίδες, ονομάζεται  μικρόκοσμος. Το Αβάκιο ως εφαρμογή, είναι το εργαλείο κατασκευής  μικρόκοσμων από ψηφίδες, και παράλληλα το ίδιο το περιβάλλον χρήσης των μικρόκοσμων στην τελική τους μορφή (αφού κατασκευαστούν). Μπορεί να θεωρηθεί και ως το αντίστοιχο της επιφάνειας εργασίας (desktop) ενός λειτουργικού συστήματος: όπως ακριβώς μια επιφάνεια εργασίας προσφέρει ένα περιβάλλον χρήσης εφαρμογών, αρχείων και καταλόγων, έτσι και το Αβάκιο παρέχει ένα περιβάλλον όπου μπορούν να λειτουργούν και να χρησιμοποιούνται οι Αβάκιο-Ψηφίδες.

Πηγή: Εγχειρίδιο χρήσης Αβακίου ΙΙ

Μικρόκοσμος «Μυκήνες»

Το λογισμικό ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι ένα διερευνητικό λογισμικό με δυνατότητες εκμετάλλευσης του διαδικτύου. Με τη χρήση αυτού του μικρόκοσμου και με κατάλληλες δραστηριότητες, ο μαθητής μπαίνοντας στο ρόλο του αρχαιολόγου-ερευνητή, διενεργεί πλασματικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους της επιλογής του και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα ευρήματα που ανακαλύπτει αναπλάθοντας βήμα-βήμα τη ζωή της Μυκηναϊκής εποχής. Διαβάστε στο  Εγχειρίδιο της Ιστορίας εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορείτε να σχεδιάσετε και που αφορούν βασικές πτυχές του Μυκηναϊκού πολιτισμού.

Για τη διευκόλυνσή σας,  ανεβάζω ένα αρχείο με την περιγραφή των εργαλείων της Βασικής Ράβδου Εργαλείων του λογισμικού.Μπορείτε να δείτε εδώ και παλιότερη ανάρτηση.

Comments 1 σχόλιο »

Η θέση της γυναίκας στο παρελθόν

Τα φύλλα εργασίας δημιούργησε η συνάδελφος Αθανασία Παπαχρήστου, επιμορφώτρια φιλολόγων στις ΤΠΕ.


Comments 0 σχόλια »

Το  λογισμικό ΚΑΣΤΑΛΙΑ είναι  ένα εποικοδομητικού τύπου περιβάλλον μάθησης που έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές/-τριες να  περιηγηθούν στην αρχαϊκή εποχή  και να γνωρίσουν την ιστορία και την τέχνη δύο αρχαϊκών πόλεων-κρατών, της Αθήνας και της Κορίνθου.

Το λογισμικό σχεδιάστηκε με βάση τις γνωστικές ανάγκες των μαθητών/-τριών Λυκείου  για την οικοδόμηση ιστορικών γνώσεων και σκέψης σχετικά με τις δύο αρχαϊκές πόλεις-κράτη, την Αθήνα και την Κόρινθο. Διαθέτει διδακτικό υλικό, υπολογιστικά εργαλεία και χώρο εργασίας.

Α. Διδακτικό υλικό: Απαρτίζεται από μια ποικιλία αυθεντικών ιστορικών πηγών (κείμενα, αγγεία, γλυπτά, επιγραφές, νομίσματα, κτίρια) που παραπέμπουν σε δράσεις ανθρώπων, οι οποίες χαράσσουν την ιδιαίτερη διαδρομή κάθε  αρχαϊκής πόλης κράτους στο χρόνο. Κάθε πηγή αποτελείται από ένα κείμενο ή μια απεικόνιση κλπ. καθώς και ένα σύντομο κείμενο με πληροφορίες και επεξηγήσεις.

kastalia.jpg Εικονίδια και παράθυρα πηγών

Β. Τα υπολογιστικά εργαλεία διακρίνονται σε:

 • εργαλεία μελέτης  (βιβλιοθήκη οργανωμένη σε βάση δεδομένων, εικονικό μουσείο, χάρτες, ευρετήρια, σημειωματάριο, σχεδιαστήριο)
 • εργαλεία διδασκαλίας (έτοιμα διδακτικά μοντέλα με πολυμεσική υποστήριξη) και
 • εργαλεία επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έτοιμα φύλλα για συνεργατική εργασία)

kastalia2.jpg

Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται τόμοι βιβλίων από αρχαίους και νεότερους συγγραφείς, των οποίων αποσπάσματα από τα κείμενά τους έχουν χρησιμοποιηθεί ως ιστορικές πηγές στο πρόγραμμα.

kastalia3.jpg

Η βιντεοθήκη περιλαμβάνει τίτλους βίντεο  αρχαιολογικών χώρων της αρχαϊκής Αθήνας και Κορίνθου και οθόνη προβολής βίντεο. Με κλικ πάνω σε κάποιον τίτλο προβάλλεται το αντίστοιχο βίντεο στην οθόνη προβολής του.

kastalia4.jpg

Το παράθυρο του ευρετηρίου περιλαμβάνει τέσσερα επί μέρους ευρετήρια για θεματική ή αλφαβητική αναζήτηση όρου:

 1. Οι Έννοιες είναι το ευρετήριο που περιλαμβάνει την επεξήγηση ιστορικών όρων, όπως θεσμών κλπ.
 2. Τα Βιογραφικά είναι το ευρετήριο προσώπων που περιλαμβάνει σύντομες βιογραφίες ιστορικών προσώπων της αρχαϊκής εποχής που συναντώνται στις πηγές κειμένων, όπως συγγραφείς, πολιτικοί, καλλιτέχνες κλπ.
 3. Τα Πραγματολογικά είναι το ευρετήριο που περιλαμβάνει πληροφορίες για τοπωνύμια, γεωγραφικές περιοχές, ιστορικούς χώρους κλπ.
 4. Τα Αλφαβητικά είναι το ευρετήριο που περιλαμβάνει το υλικό όλων των παραπάνω ευρετηρίων σε αλφαβητική σειρά.

Το ευρετήριο παρέχει επίσης τη δυνατότητα αναζήτησης κάποιου όρου που εμπεριέχεται στο ευρετήριο όταν γραφτεί στο ειδικό πεδίο. Τότε φωτίζεται ο αντίστοιχος όρος στο αλφαβητικό ευρετήριο και εμφανίζονται οι πληροφορίες του ευρετηρίου που αφορούν το συγκεκριμένο όρο.

kastalia5.jpg

Ευρετήριο: Τοπωνύμιο «Λέχαιο» με εικόνα και βίντεο.

Γ. Στο χώρο εργασίας μελετώνται τα θέματα-ζητήματα που τίθενται υπό μορφή ερωτήσεων-προβλημάτων προς απάντηση μέσα από τη μελέτη των ιστορικών πηγών.

kastalia6.jpg

Δραστηριότητα: «Ανατολικές επιδράσεις στην πλαστική» από το σενάριο «Η τέχνη της αρχαϊκής Κορίνθου – καινοτομίες και ανατολικές ςπιδράσεις».

Παρατίθενται 8 πηγές. Η δραστηριότητα που καλούνται οι μαθητές να πραγματοποιήσουν με βάση τις πηγές αυτές είναι να απαντήσουν στην ερώτηση που διακρίνεται στην εικόνα, στο χώρο εργασίας. Οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν τις πηγές, να συνδυάσουν τις πληροφορίες να επιλέξουν τις κατάλληλες και να τις ταξινομήσουν ώστε να συμπληρώσουν το σχετικό πίνακα.

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίαση του λογισμικού:

 1. Το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού Κασταλία.
 2. Σολομωνίδου, Χ. (2006) Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία: Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, Μεταίχμιο, σελ. 226-229.

Ο ιστοχώρος του εκπαιδευτικού λογισμικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Comments 0 σχόλια »

  Ο «Μυκηναϊκός πολιτισμός» έχει υλοποιηθεί στο περιβάλλον του Αβακίου E-Slate και διατίθεται ως τμήμα του  (Μικρόκοσμος).  Είναι λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με αντικείμενο τη μελέτη του μυκηναϊκού πολιτισμού μέσα από την παρατήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου. Το λογισμικό προτείνει μία σειρά δραστηριοτήτων που σκοπό έχουν να προάγουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, τη διερευνητική μάθηση και τη διασχολική επικοινωνία.

O μαθητής στο ρόλο του αρχαιολόγου-ερευνητή διενεργεί πλασματικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους της επιλογής του και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα ευρήματα που ανακαλύπτει αναπλάθοντας βήμα βήμα τη ζωή της Μυκηναϊκής εποχής. Στη διάθεση του έχει εργαλεία διαχείρισης ευρημάτων, χάρτες και πληθώρα συνοδευτικού υλικού σε μορφή κειμένων, φωτογραφιών και συνδέσμων σε τοποθεσίες του internet για επίσκεψη σε μουσεία. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει δικά του αντικείμενα /δεδομένα σε μορφή σημειώσεων πάνω σε ευρήματα ή σε ανασκαφικές περιοχές και να τ’ ανταλλάξει με μαθητές άλλων σχολείων.

 Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί:

 • Να επιλέξει μια γεωγραφική περιοχή μέσω του αντίστοιχου εργαλείου του χάρτη.
 • Να παρατηρήσει τον αρχαιολογικό χώρο που εξετάζει από διάφορες οπτικές γωνίες.
 • Να «ανασκάψει» μια περιοχή (χρησιμοποιώντας πάλι το κατάλληλο εργαλείο στον χάρτη), για να φέρει στην επιφάνεια Α.Ε. της περιοχής.
 • Να διατυπώσει υποθέσεις βασιζόμενος στα χαρακτηριστικά του Α.Ε. και να τις επαληθεύσει συγκρίνοντας με τα πορίσματα των αρχαιολόγων.
 • Να κάνει συνδυαστικές ερωτήσεις ως προς τα διάφορα χαρακτηριστικά (είδος, υλικό, διάκοσμο, κλπ) ενός Α.Ε.
 • Να προσθέσει στο χάρτη τις προσωπικές του σημειώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές (γεωγραφικές ή αρχαιολογικές).

Δημιουργός: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Για την υλοποίηση του μαθήματος ακολουθείται το εξής σενάριο:

 1. Ο χρήστης επιχειρεί μια αναδρομική ανασκαφή στους αρχαιολογικούς χώρους, όπου έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού.
 2. Επιλέγει την ευρύτερη αρχαιολογική περιοχή που επιθυμεί να εξερευνήσει (π.χ. Μυκήνες, Πύλος, Ορχομενός).
 3. Ορίζει μια περιοχή ανασκαφής (π.χ. ταφικός περίβολος Α Μυκηνών, ανάκτορο Μυκηνών).
 4. Αρχίζει την ανασκαφή και εντοπίζει ένα Α.Ε.
 5. Εμφανίζεται η εικόνα του Α.Ε.
 6. Παρατηρεί το Α.Ε. και το περιγράφει με βάση τα χαρακτηριστικά του.
 7. Συγκρίνει την περιγραφή του με την περιγραφή του αρχαιολόγου.
 8. Στη συνέχεια μπορεί να εμβαθύνει στη μελέτη του Α.Ε. που εξετάζει ανατρέχοντας στις ενότητες ερμηνεία, πληροφορίες και τόπο φύλαξης, να παραμείνει στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο και να αναζητήσει και άλλα Α.Ε., να επιλέξει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του Α.Ε. και να βρει τα Α.Ε. που τα συγκεντρώνουν στον ίδιο ή σε άλλο αρχαιολογικό χώρο, να πάει σε άλλο αρχαιολογικό χώρο και να αναζητήσει Α.Ε. ή να μελετήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους.
 9. Βλέπει συγκεντρωμένα τα Α.Ε. που έχει εντοπίσει με τα χαρακτηριστικά τους που έχει μελετήσει.

Έχω ετοιμάσει οδηγίες για το πως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε:

Comments 0 σχόλια »

cassas.jpgCassas, Το Ερεχθείο από τα νοτιοδυτικά, 1786-1787, Μουσείο Μπενάκη.

Στο γνωστό μας ιστότοπο Ελληνικός Πολιτισμός προστέθηκε πρόσφατα η σελίδα Ερεχθείο: ξενάγηση στο ναό. Η σελίδα περιλαμβάνει επίσης ιστορικά στοιχείαμύθους σχετικούς με το Ερεχθείο και Πινακοθήκη.

Comments 0 σχόλια »

sina.jpg

Άποψη της Mονής της Aγίας Aικατερίνης στο Σινά, που ιδρύθηκε από τον Iουστινιανό, μεταξύ του 548-565, στους πρόποδες του όρους Σινά.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δημιούργησε την ηλεκτρονική παρουσίαση με τίτλο «Ένα Tαξίδι στην Πρώιμη Βυζαντινή Aυτοκρατορία – Η Eποχή του Ιουστινιανού» .

Εδώ θα βρείτε χάρτη πλοήγησης της παρουσίασης.

Comments 0 σχόλια »

main_all.gif

Το τμήμα Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας του ΙΜΕ καταγράφει οικογενειακά δένδρα, μαρτυρίες και ιστορικές πληροφορίες και συλλέγει τεκμήρια για τη ζωή και τις ιστορικές εμπειρίες των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, τη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Ιδρύθηκε με σκοπό να καταγράψει, να διαφυλάξει και να ανατροφοδοτήσει τις ιστορικές μνήμες τόσο για τις πατρίδες των προσφύγων, όσο και για τους οικισμούς, τις κοινότητες και τους δήμους που δημιούργησαν αυτοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η δράση του τμήματος Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας διακρίνεται σε τρία αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρωνόμενα προγράμματα. Το πρόγραμμα της Γενεαλογίας συγκεντρώνει γενεαλογικές πληροφορίες για την ιστορία των οικογενειών και των κοινοτήτων των προσφύγων. Το πρόγραμμα των Μαρτυριών αποτυπώνει σε ηχητικές και οπτικοακουστικές συνεντεύξεις τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τη στάση ζωής των προσφύγων. Τέλος το πρόγραμμα «Ιστορία Μου» συγκεντρώνει κείμενα, μαρτυρίες, φωτογραφίες, έγγραφα, εφήμερα και γενικά ιστορικά τεκμήρια που οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι απόγονοι τους, είτε προσωπικά είτε μέσω των σωματείων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, επιθυμούν να προσφέρουν στην κοινή ιστορική μνήμη.

Περισσότερα…

Δείτε μια μαρτυρία για τη μετακίνηση των Φουλατζικιωτών στην Ελλάδα. Καταθέτης/Οργανισμός: Κεραμιδάς Βασίλειος pepkm046_5-1.mov

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων