Αρχείο για την κατηγορία “Επιμόρφωση β΄ επιπέδου”

Η υλοποίηση της τρίτης περιόδου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ξεκινά τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2010.

Κατά την πρώτη φάση της επιμόρφωσης (8 εβδομάδες/48 ώρες), θα δοθεί έμφαση στην προετοιμασία διδακτικών προτάσεων που θα εφαρμοσθούν στην τάξη. Με την ολοκλήρωση των 48 ωρών οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τη διαδικασία αυτή.

Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β΄ Επιπέδου

Ενημερωτικό σημείωμα για την τρίτη επιμορφωτική περίοδο

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ

Ιφιγένεια: Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που παράγονται στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»,  από τους Έλληνες επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς  Β΄ επιπέδου σε όλη τη χώρα.

Πρόγραμμα Σπουδών Επιμόρφωσης Β’  επιπέδου

Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης Β’  επιπέδου αφορά στην  εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης (με έμφαση στα εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0/social software), διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας κ.α., καθώς επίσης στην εφαρμογή και σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση των παραπάνω. Το τρίπτυχο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που καλλιεργείται στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, συνεισφέρει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη από τους ίδιους και τους μαθητές τους για την έρευνα, αλληλεπίδραση, συνεργασία και οικοδόμηση νέων γνώσεων, καθώς και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προσωπική και επαγγελματική αναβάθμιση των ίδιων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Α

4

 • Σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση και τη διδασκαλία και πως διαμορφώνονται οι ρόλοι του εκπαιδευτικού και του μαθητή σύμφωνα μ` αυτές τις θεωρίες.
 • Γενικές κατευθύνσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του διαδικτύου σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης.
 • Δημιουργία πλαισίου εκπαιδευτικών σεναρίων-δραστηριοτήτων με ΤΠΕ.
 • Ο ρόλος των ψηφιακών κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης.

Β

15

(10+5)

 • Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική του κάθε αντικειμένου με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (σε συνδυασμό με την προηγούμενη ενότητα).

Διδακτικά αντικείμενα: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαία.

Γ 16

(6+10)

 • Βασικά εργαλεία πληροφορικής (περιβάλλοντα γενικής χρήσης), διαδίκτυο, web 2.0 και οι δυνατότητές του, ιστοσελίδες, ιστοχώροι, πύλες, πολυμέσα.
Δ 15

(8+7)

 • Λογισμικά ειδικότητας για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση.
 • Κριτήρια αξιολόγησής  τους με βάση το θεωρητικό πλαίσιο.
 • Δυνατότητες αξιοποίησής τους.
Ε 15

(8+7)

 • Αξιολόγηση και προσαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων.

Δίνονται υπάρχοντα διδακτικά σενάρια για αξιολόγηση, επεξεργασία και παρουσίαση με στόχο την εξοικείωση και δημιουργική ανάγνωσή τους.  Γίνονται έτσι αντιληπτά -με επαγωγικό τρόπο- τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα διδακτικό σενάριο.

ΣΤ 18

(12+6)

 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων.

Δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση αυτόνομων σεναρίων, ατομικών ή ομαδικών. Κάθε σενάριο θα παρουσιασθεί, συζητηθεί, αξιολογηθεί και βελτιωθεί.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών επιμόρφωσης

Καλή αρχή και καλή δύναμη!

Comments 0 σχόλια »

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα Β΄  επιπέδου μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010, 02:00 μμ.

Παράλληλα,

μετατίθεται και η ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων

την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010.

Comments 0 σχόλια »

Η υποβολή των αιτήσεων άρχισε την Τρίτη 23/11/2010 και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 01/12/2010 στις 2:00 μμ.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή της αίτησής σας, θα βρείτε εδώ.

Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πύλη ενημέρωσης και συνεργασίας Β΄ επιπέδου.

Comments 0 σχόλια »

Ανακοινώθηκε η έναρξη νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης  «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία είναι διάρκειας 96 ωρών και διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου, είναι η Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010.

 Πληροφορίες σχετικά με τη δομή των προγραμμάτων και τη διεξαγωγή τους περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης που έχει αναρτηθεί στη Βιβλιοθήκη Υλικού της  Πύλης Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β΄ Επιπέδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://b-epipedo2.cti.gr/

Η Υποβολή Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα προβλέπεται να ξεκινήσει αμέσως μετά τις 20 Ιανουαρίου 2010.

 

Comments 0 σχόλια »

Μεταφέρω στο ιστολόγιο μια εξαιρετική δουλειά που έκανε η φίλη μου Έλενα Ελληνιάδου, επιμορφώτρια των δασκάλων στις ΤΠΕ.

Είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός, ενόψει και της επικείμενης επιμόρφωσης β’  επιπέδου.

Web 2.0, Teachers Guide

View more presentations from Elena Elliniadou.

Comments 0 σχόλια »

Στη νέα ιστοσελίδα της Πύλης Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β΄ Επιπέδου δημοσιεύθηκε  Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.)  για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». Τα ενδιαφερόμενα Κ.Σ.Ε. θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση έως και τη 18-09-2009.

 Τα νέα προγράμματα:

 • θα διεξαχθούν σε τρεις επιμορφωτικές περιόδους στο διάστημα 2009-2012
 • κάθε επιμορφωτική περίοδος θα καλύπτει κατά προσέγγιση τη διάρκεια ενός σχολικού έτους
 • η 1η επιμορφωτική περίοδος θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο 2009  μέχρι το Μάιο 2010
 • οι ώρες, που θα είναι και πάλι 96, κατανέμονται διαφορετικά αυτή τη φορά. Τους δύο πρώτους μήνες των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται επιμορφωτικές συνεδρίες στα ΚΣΕ (δύο 3ωρα ανά εβδομάδα), ενώ στη συνέχεια θα υπάρχουν ανάμεικτα διαστήματα επιμορφωτικών συνεδριών, εφαρμογής στην τάξη και άλλων υποστηρικτικών δράσεων για τους επιμορφούμενους
 • τα Α.Π.Σ. της επιμόρφωσης θα βασιστούν στα αντίστοιχα Α.Π.Σ. της προηγούμενης Πράξης με ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις
 • για το επιμορφωτικό υλικό δεν αναφέρεται κάτι

Με την παρούσα πρόσκληση προβλέπονται πέντε (5) προγράμματα για τον κλάδο των φιλολόγων  στο νομό Ιωαννίνων.

Comments 0 σχόλια »

bepipedo.jpgΕπιμέλεια εικόνας: Μπαλκίζας Νικόλαος

Η παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού γενικού μέρους, στην ημερίδα πληροφόρησης των επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου στην Αθήνα, στις 5 Μαΐου 2008. Εάν πατήσετε μέσα στο τετραγωνάκι (πρόκειται για τη λειτουργία Snap Preview, που σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε προεπισκόπηση ενός δικτυακού τόπου χωρίς να τον επισκεφθείτε), που βρίσκεται δίπλα σε κάθε εξωτερικό σύνδεσμο, θα προβληθεί ο δικτυακός χώρος που αναφέρεται στο σύνδεσμο. Πατήστε στην επιλογή download, που εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο του αρχείου και από εκεί μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε όποια από τις διαθέσιμες μορφές προτιμάτε.

Και μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος της επιμόρφωσης.

Σημείωση: Πληροφορίες για τη λειτουργία Snap Preview μπορείτε να βρείτε στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο.

Comments 0 σχόλια »

Να `μαστε λοιπόν μαζί στο εργαστήριο. Η πρώτη μας γνωριμία. Έχετε άγχος; Πολύ!!! Όχι καλέ εσείς. Εγώ. Κρίσιμη διαδικασία η εναρκτήρια συνάντηση. Τις προηγούμενες ημέρες και όχι μόνο, ήμουν κάπως έτσι.

Έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε. Πρώτα-πρώτα πρέπει να γνωριστούμε μεταξύ μας για να νιώσουμε άνετα.

Να γνωρίσετε κι εσείς ο ένας τον άλλο καλλίτερα, γιατί μπορεί να γνωρίζεστε ήδη, και να αισθανθείτε ότι ανήκετε όλοι σε μια ομάδα, αφού θα εργασθείτε για έναν κοινό σκοπό. Και η σκυτάλη περνάει σε σας. Ήρθατε εδώ με κάποιες προσδοκίες για το πρόγραμμα. Μιλήστε γι αυτές.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας και ποιες ενδεχομένως οι ανησυχίες και οι αντιρρήσεις σας. Γιατί οι ανάγκες και οι προσδοκίες σας είναι αυτές που θα καθορίσουν το κλίμα, τις σχέσεις και τις διεργασίες της ομάδας και θα οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη σας προς το πρόγραμμα, έτσι ώστε να το παρακολουθήσετε δημιουργικά. Θα ενημερωθείτε για τους σκοπούς και το περιεχόμενο του προγράμματος, για να δούμε αν και κατά πόσο υπάρχει αντιστοιχία με τις ανάγκες και τις εμπειρίες σας και πως μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής μάθησης αφού στους ενήλικες ο χαρακτήρας της είναι εθελοντικός.

Και μια και το αναφέραμε, ας δούμε πολύ σύντομα ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων.

 • έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους
 • έχουν ευρύτερο και διαφορετικό φάσμα εμπειριών
 • έχουν αποκρυσταλλωμένους τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης
 • έχουν τάση για ενεργητική συμμετοχή
 • αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση, εσωτερικά και εξωτερικά

 

Επειδή η εκπαίδευση ενηλίκων κάθε άλλο παρά…

κ α τ α ν α γ κ α σ τ ι κ ή είναι

κι επειδή συναντά κανείς πολλά εμπόδια?

είτε ως εκπαιδευτής είτε ως εκπαιδευόμενος,

 

ας ζητάμε βοήθεια,

ας συνεργαζόμαστε,

ας δικτυωθούμε,

όχι γιατί είμαστε αδύνατοι, αλλά γιατί θέλουμε να παραμείνουμε δυνατοί!!!

Καλή αρχή και καλή δύναμη για τη συνέχεια!!!

Ευχαριστώ πολύ τη φίλη και συναδέλφισσα

Έλενα Ελληνιάδου

για την παραχώρηση υλικού.

Comments 0 σχόλια »

Εκπαίδευση Επιμορφωτών στις ΤΠΕ (B΄ Επίπεδο): Τι να σημαίνει άραγε το ΤΠΕ;

daskala1.jpg

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το ιστολόγιο αυτό, που φιλοξενείται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, δημιουργήθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επιμορφωτικών προγραμμάτων των φιλολόγων στo Κέντρo Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) του 1ου ΙΕΚ Ιωαννίνων, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Γ? ΚΠΣ. Το επιμορφωτικό υλικό και τα προγράμματα σπουδών των ΚΣΕ, βρίσκονται αναρτημένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων / υλικό εκπαίδευσης, του ιστότοπου υποστήριξης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β΄επιπέδου απ` όπου μπορείτε και να ενημερώνεστε για νέα/ανακοινώσεις, προσκλήσεις, εγκυκλίους, τίτλους εκπαιδευτικών λογισμικών κ.ά.

Μέσω της σελίδας Help Desk σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής ερωτήματος και η απάντηση θα αποσταλεί στo ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Η διάρκεια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Β? επιπέδου είναι 96 ώρες, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 5-9 μ.μ.

Περίοδος επιμόρφωσης: 1η Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου 2008

Μπορείτε να δείτε εδώ την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Καλωσορίζω όλους όσοι επιλέξατε να «ξεβολευτείτε» και να υποβληθείτε σε βδομαδιάτικα δωδεκάωρα επιμόρφωσης με μοναδικό κίνητρο την εποικοδομητική και δημιουργική αμφισβήτηση και το ενδιαφέρον για την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Σας εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στην προσπάθειά σας.

Στάμου Ευαγγελία

Υ.Γ. Εάν αναρωτιέστε για την αναγκαιότητα της εισαγωγής των υπολογιστών στα σχολεία, σας προτείνω να διαβάσετε ένα εξαιρετικό άρθρο του Θ. Χατζηλάκου. «Τί τους κάνουμε τους υπολογιστές στα σχολεία (Πρακτικός οδηγός για μη βολεμένους εκπαιδευτικούς)«. Το ανεβάζω στο blog για να βρίσκετε στη διάθεσή σας.

thanasishadzilacos.pdf

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων