Αρχείο για την κατηγορία “Ενότητες 1.1 και 1.2”

Επιμορφωτικό υλικό

Ενότητα 1.1.pdf Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010.

Ενότητα 1.2.pdf Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

visual_en.jpg

Στους διδακτικούς στόχους της ενότητας περιλαμβάνονται η βασική ενημέρωση γύρω από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές χρήσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και η απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τα μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, τόσο σε μακροεπίπεδο (εκπαιδευτική πολιτική) όσο και σε μικροεπίπεδο (σχολική μονάδα).

Σύνολο ωρών: 2

Παρουσίαση.pdf

Δικτυογραφία:

  1. να εντοπίσουν τις ενέργειες που απαιτούνται στο εθνικό τους πλαίσιο για να εξασφαλιστεί ότι τα σχολεία προσφέρουν την ποιότητα εκπαίδευσης που χρειάζεται για τον 21ο αιώνα και
  2. να εντοπίσουν εκείνες τις πτυχές της σχολικής εκπαίδευσης στις οποίες μπορεί η συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκσυγχρινίσουν τα συστήματά τους.
  • Τι είναι το eTwinning; Πολύ διαδεδομένο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πολύ τις ΤΠΕ και στο οποίο το καλοκαίρι του 2007 συμμετείχαν πάνω από 30.000 σχολεία σε όλη την ΕΕ.

etwinning.gif eTwinning

Μαθητές από 10.000 και πλέον ευρωπαϊκές σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου τους, σε κοινές παιδαγωγικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιό τους, μαθαίνουν την κουλτούρα άλλων χωρών και, παράλληλα, εξασκούν τις γνώσεις τους στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Οι Έλληνες, όπως συχνά συμβαίνει, διαπρέπουν και σ? αυτή τη δράση, κερδίζοντας βραβεία και διεθνή αναγνώριση…

Περισσότερα για το eTwinning και σχετικό βίντεο εδώ.

Comments 0 σχόλια »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων