Εκπαιδευτικό λογισμικό: Το εκπαιδευτικό λογισμικό αποτελεί ένα μέσο διδασκαλίας (συμπληρωματικό, υποστηρικτικό ή εποπτικό) που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για να ικανοποιήσει συγκεκριμένους παιδαγωγικούς, διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους. Η πραγμάτωση αυτών των στόχων επιτυγχάνεται, όταν η εκπαιδευτική διαδικασία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η ενεργός συμμετοχή και η αλληλεπίδραση του χρήστη με το λογισμικό, η εμπλουτισμένη διδασκαλία (ήχος, εικόνα, γραφικά, κίνηση), η διαθεματική ή διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και δυνατότητα διερεύνησης και αναζήτησης της πληροφορίας.

Μικρόπουλος, Α., (2000), Εκπαιδευτικό λογισμικό. Αθήνα: Κλειδάριθμος

((Γλωσσάρι για τις Τ.Π.Ε.@Ε.).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Α’-Β’-Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Αποτελείται από 8 αυτοτελείς ενότητες:

  • «Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού»,
  • «Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.)»,
  • «Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής»,
  • «Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο»,
  • «Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος-16ος αι.»,
  • «Λάβαρα και σημαίες της επανάστασης του 1821»,
  • «Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας», 1830-1948,
  • «H Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης»

Για κάθε ενότητα περιλαμβάνεται πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων μορφών, όπως κείμενα ιστορικής αφήγησης, γραπτές πηγές, πρωτογενείς και δευτερογενείς, εικαστικές πηγές, χάρτες (απλοί, με δυνατότητα εστίασης και διαδραστικοί), διαγράμματα, γλωσσάρι ιστορικών και άλλων όρων, συνδέσεις με δικτυακούς τόπους, βιβλιογραφία, καθώς και διδακτικά σενάρια, ασκήσεις αξιολόγησης και διαθεματικά σχέδια εργασίας. Το υλικό είναι άνισα κατανεμημένο, με πιο πλούσιες τις ενότητες «Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων» και «Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας».

Πρόκειται για λογισμικό κλειστού τύπου, με δομή ηλεκτρονικού βιβλίου που συνοδεύεται από πολυμεσικό υλικό (ήχος, βίντεο, εικόνα) με σκοπό τον εμπλουτισμό του μαθήματος. Ο βαθμός διαδραστικότητας επομένως είναι περιορισμένος, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης και παραγωγής υλικού από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (δεν υπάρχουν δυνατότητες παραμετροποίησης).

Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Στην  ενότητα, «Εκπαιδευτικά Λογισμικά», της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών λογισμικών που είναι εγκεκριμένα από το Π.Ι. και συνοπτικές παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών λογισμικών στο διαδίκτυο που είναι εγκεκριμένα από το Π.Ι.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων