Ευέλικτη Ζώνη: «Ο τόπος που κατοικώ»

Τη φετινή χρονιά, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, οι  μαθητές της Ε΄ τάξης επέλεξαν να ασχοληθούν με τον τόπο στον οποίο κατοικούν. Με άλλα λόγια  μελετούν, συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικές με τη Σέριφο!

Το θέμα επιλέχθηκε με σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές  τον τόπο που κατοικούν μέσα από την παρατήρηση, την έρευνα, την ανακάλυψη και  τη συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους .

 

 

 

 


Πρόγραμμα στ 2014