Ιστορία

«Η ιστορία είναι  μάρτυρας του παρελθόντος, παράδειγμα και δάσκαλος για το παρόν και μεγάλος σύμβουλος για το μέλλον.»

 Θερβάντες

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους

(μέσα 15ου αιώνα – αρχές 19ου αιώνα)

Οι Νεότεροι Χρόνοι έχουν ως αφετηρία τους τα μέσα του 15ου αιώνα. (Το 1453 καταλήφθηκε η Κωνσταντινούπολη από τους Οθωμανούς Τούρκους, ενώ στη Δυτική Ευρώπη τερματίστηκε ο Εκατονταετής Πόλεμος, ο οποίος ανέδειξε δύο εθνικά κράτη, την Αγγλία και την Γαλλία). Από τότε περίπου άρχισε σταδιακά να αλλάζει η κοινωνία του Μεσαίωνα και να διαμορφώνονται, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού. Ιδιαίτερα έως το 1815 διάφορες ιδεολογικές, πολιτικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές αλλαγές, μεγάλοι και σκληροί πόλεμοι, εξερευνήσεις μακριά από την ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά και επαναστάσεις άλλαξαν ριζικά την κατάσταση. Ανέδειξαν νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις καθώς και νέες αξίες, αρχές και θεσμούς.

Κεφάλαιο 1:  Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση

Ερωτήσεις:

1. Τι ονομάζουμε Αναγέννηση;

2. Τι είναι ο Ουμανισμός;

3. Ποιες μεγάλες μορφές της Αναγέννησης γνωρίζεις;

4. Ποιες επιστήμες αναπτύχθηκαν;

5. Πώς ονομάστηκε η πρώτη φάση της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης;

6. Τι έκαναν οι Πρωτεστάντες και πώς αντέδρασε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία;

7. Ποιες ήταν οι συνέπειες της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης;

α

Κεφάλαιο 2:  Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

Ερωτήσεις:

1. Ποιες ήταν οι σπουδαιότερες Γεωγραφικές Ανακαλύψεις και από ποιους έγιναν;

2. Ποιες ήταν οι συνέπειες των Γεωγραφικών Ανακαλύψεων;

3. Ποια ήταν η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη το  17ο αιώνα;

4. Τι ήταν ο Διαφωτισμός; Πότε και πού αναπτύχθηκε;

5. Ποιοι ήταν οι εκφραστές του Διαφωτισμού;

6. Ποια ήταν η πρόοδος των επιστημών και των τεχνών;


Κεφάλαιο 3:  Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Ερωτήσεις:

1. Τι γνωρίζεις για την Αμερικανική Επανάσταση;

2. Πότε ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση και ποια ήταν τα αίτια της;

3. Κάτω από ποιες συνθήκες ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση;

4. Τι συνέβη στο πρώτο στάδιο της Γαλλικής Επανάστασης;

5. Τι συνέβη στο δεύτερο στάδιο της Γαλλικής Επανάστασης;

6. Τι συνέβη στο τρίτο στάδιο της Γαλλικής Επανάστασης;

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Β

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και
τη λατινική κυριαρχία

(1453-1821)

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, το 1453, σήμανε την υποδούλωση του ελληνικού κόσμου σε ξένους κυριάρχους για περισσότερους από τέσσερις αιώνες. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, το ελληνικό έθνος στηρίχθηκε κυρίως στην ορθόδοξη πίστη και την ελληνική γλώσσα. Διατήρησε, έτσι, την ιδιαιτερότητά του και διεκδίκησε την ελευθέρια του με τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821.

Κεφάλαιο 1:  Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

Ερωτήσεις:

1. Ποια ήταν τα αίτια της παρακμής του Βυζαντινού Κράτους;

2. Τι ονομάζουμε Τουρκοκρατία; Ποιες περιοχές δεν κατακτήθηκαν από τους Τούρκους;

3. Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Χριστιανών τους δύο πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας;

4. Πώς καταφέραν οι υπόδουλοι Έλληνες να μην αφομοιωθούν με τους κατακτητές;

5. Τι συνέβη από τα μέσα του 16ου αιώνα και μετά;

6. Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής για τους Έλληνες υπήκοους των Βενετών;

 

 

Κεφάλαιο 2:  Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

Ερωτήσεις:

1. Ποιοι ήταν οι Φαναριώτες;

2. Πώς ήταν υποχρεωμένοι να ζουν οι Χριστιανοί κυρίως τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας;

3. Ποιους φόρους πλήρωναν οι Χριστιανοί;

4. Ποια μέτρα πήραν οι Οθωμανοί εναντίον των Χριστιανών;

 

Κεφάλαιο 3:  Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

Ερωτήσεις:

1. Ποιος ήταν ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την Τουρκοκρατία;

2. Πώς αντιμετώπισαν οι Χριστιανοί κληρικοί την τουρκική κατάκτηση;

3. Ποιος ήταν ο ρόλος των Φαναριωτών;

4. Ποιος ήταν ο ρόλος των κοινοτικών αρχόντων;

 

Κεφάλαιο 4:  Οι Κλέφτες και Αρματολοί

Ερωτήσεις:

1. Ποιους είχαν να αντιμετωπίσουν οι Οθωμανοί Τούρκοι;

2. Τι γνωρίζεις για τους Κλέφτες;

3. Τι γνωρίζεις για τους Αρματολούς;

 

Κεφάλαιο 5:  Η οικονομική ζωή

Ερωτήσεις:

1. Ποια ήταν η μορφή της οικονομίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

2. Πού οφείλεται η σταδιακή ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου και της ναυτιλίας;

3. Πώς ωφελήθηκαν οι Έλληνες έμποροι;

 

Κεφάλαιο 6:  Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

Ερωτήσεις:

1. Τι γνωρίζεις για τη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό κατά την Τουρκοκρατία;

2. Πώς δραστηριοποιήθηκαν οι Έλληνες μετανάστες στις νέες τους πατρίδες;

3. Πού ωφέλησαν οι Έλληνες της Διασποράς τον υπόδουλο Ελληνισμό;

 

Κεφάλαιο 7:  Οι δάσκαλοι του Γένους

Ερωτήσεις:

1. Τι ήταν οι δάσκαλοι του Γένους και ποιο το έργο τους;

2. Τι ήταν ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός;

3. Τι ήταν η Ελληνική Νομαρχία;

4. Τι γνωρίζεις για τον Κοσμά τον Αιτωλό;

 

Κεφάλαιο 8:  Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

Ερωτήσεις:

1. Τι γνωρίζεις για το Ρήγα Βελεστινλή;

2. Τι γνωρίζεις για τον Αδαμάντιο Κοραή;

 

Κεφάλαιο 9:  Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

Ερωτήσεις:

1. Ποιες ήταν οι πιο σημαντικές πολεμικές συγκρούσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων με τους Τούρκους κατά το 16ο και 17ο αιώνα;

2. Ποια ήταν τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα του 18ου αιώνα;

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ

Η Μεγάλη Επανάσταση

(1821 – 1830)

Η Μεγάλη Επανάσταση του 1821 αποτελεί την κορυφαία προσπάθεια των Ελλήνων να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά, η Επανάσταση πέτυχε τελικώς το στόχο της. Μέσα σε σχετικά σύντομο διάστημα, ως το 1830, η Ελλάδα κέρδισε την ανεξαρτησία της έστω και με περιορισμένα σύνορα. Η ελεύθερη εθνική ζωή ξεκίνησε και τέθηκαν νέοι εθνικοί στόχοι.

Κεφάλαιο 1:  Η Φιλική Εταιρεία

Ερωτήσεις:

1. Πότε, πού και από ποιους ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία;

2. Πώς λειτούργησαν αρχικά οι Φιλικοί;

3. Τι συνέβη μετά το 1818;

4. Σε ποιους πρότειναν οι Φιλικοί τη θέση του επικεφαλής;

5. Ποια ήταν τα σχέδια της Φιλικής Εταιρείας;

α

 Κεφάλαιο 2:  Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

Ερωτήσεις:

1. Γιατί αποφασίστηκε να ξεκινήσει η Επανάσταση από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες;

2. Ποια ήταν τα κυριότερα γεγονότα το Φεβρουάριο του 1821;

3. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις για την εξέγερση της Επανάστασης;

4. Ποια ήταν τα κυριότερα γεγονότα τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 1821;

5. Πώς συνέβαλε στην απελευθέρωση του Έθνους η εξέγερση στη Μολδοβλαχία;

 

Κεφάλαιο 3:  Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

Ερωτήσεις:

1. Γιατί η επανάσταση στον ελληνικό χώρο ξεκίνησε από την Πελοπόννησο;

2. Ποια ήταν η δράση του Παπαφλέσσα και του Κολοκοτρώνη;

3. Ποιες ήταν οι κινήσεις των Τούρκων;

4. Πότε ξεκίνησε η Επανάσταση και τι συνέβη;

5. Τι άλλαξε με την εξάπλωση της Επανάστασης;

6. Τι συνέβη τον Ιούνιο του 1821;

 α

Κεφάλαιο 4:  Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

 Ερωτήσεις:

(Α΄μέρος)

1. Ποιες συνθήκες επηρέασαν την επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα;

2. Ποιες συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν;

3. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες επαναστατικές ενέργειες στην Ανατολική και στη Δυτική Στερεά Ελλάδα;

 

(Β΄μέρος)

1. Πώς αντέδρασε ο Χουρσίτ Πασάς και τι ακολούθησε;

2. Ποια η σημασία της θυσίας του Αθανάσιου Διάκου;

3. Τι συνέβη στο Χάνι της Γραβιάς;

 

Κεφάλαιο 5:  Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

Ερωτήσεις:

1. Ποια νησιά εξεγέρθηκαν το 1821;

2. Σε ποια είδη πολεμικών επιχειρήσεων διακρίθηκαν οι Έλληνες ναυτικοί;

3. Ποιοι Έλληνες ναυτικοί ανέπτυξαν σημαντική δράση στη θάλασσα;

4. Ποια ήταν η αντίδραση των Τούρκων;

5. Τι γνωρίζεις για τη ναυμαχία στον κόλπο του Γέροντα;

 

Κεφάλαιο 6:  Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

Ερωτήσεις:

(Α΄μέρος)

1. Τι γνωρίζεις για την επανάσταση στην Ήπειρο;

2. Τι γνωρίζεις για την επανάσταση στη Θεσσαλία;

α

(Β΄μέρος)

1. Τι γνωρίζεις για την επανάσταση στη Μακεδονία;

 

Κεφάλαιο 7:  Η άλωση της Τριπολιτσάς

Ερωτήσεις:

1. Γιατί ο Κολοκοτρώνης ήθελε να επιτεθούν οι επαναστάτες στην Τριπολιτσά;

2. Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε η πολιορκία της Τριπολιτσάς;

3. Ποια ήταν η σημασία της άλωσης της Τριπολιτσάς;

Κεφάλαιο 8: Οι αγώνες του Κανάρη

Ερωτήσεις:

1. Τι ήταν τα πυρπολικά και ποιος ήταν ο ρόλος τους;

2. Ποιες ήταν οι κυριότερες ναυτικές επιχειρήσεις στις οποίες πήρε μέρος ο Κανάρης;

Κεφάλαιο 9: Η εκστρατεία του Δράμαλη – Δερβενάκια

Ερωτήσεις:

1. Ποιος ήταν ο Δράμαλης;

2. Πώς έφτασε ως το Άργος ο Δράμαλης;

3. Τι έκαναν οι Έλληνες για να εμποδίσουν το Δράμαλη;

4. Πώς καταστράφηκε τελικά η στρατιά του Δράμαλη;

Κεφάλαιο 10: Ο Μάρκος Μπότσαρης

Πλαγιότιτλοι:

1. Ιούλιος – αρχές φθινοπώρου 1822

2. Τέλη φθινοπώρου 1822 – χειμώνας 1822

3. Καλοκαίρι 1823

4. 8 – 9 Αυγούστου 1823

5. Σημασία μάχης στο Κεφαλόβρυσο

α

Κεφάλαιο 11: Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – Ο Παπαφλέσσας

Ερωτήσεις:

1. Προς τα πού κινήθηκαν οι αιγυπτιακές δυνάμεις το 1824 -1825;

2. Ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων επαναστατών;

3. Τι επιχείρησε να κάνει ο Ιμπραήμ;

4. Πώς αντέδρασαν οι Έλληνες και τι συνέβη το Μάιο του 1825;

5. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της μάχης στο Μανιάκι;

α

Κεφάλαιο 12: Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου – ο Διονύσιος Σολωμός

Ερωτήσεις:

1. Ποιος πολιόρκησε το Μεσολόγγι το 1825 και γιατί ήταν σημαντική η κατάληψή του;

2. Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα της θέσης του Μεσολογγίου;

3. Ποια ήταν η κατάσταση στο Μεσολόγγι;

4. Πόσο κράτησε η πολιορκία και τι συνέβη τον πρώτο καιρό;

5. Τι συνέβη το Δεκέμβριο του 1825 και πού οδήγησε;

6. Πότε έγινε η έξοδος και ποια ήταν η κατάληξη;

7. Πώς διαδόθηκε η αντίσταση του Μεσολογγίου;

α

Κεφάλαιο 13: Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

Ερωτήσεις:

1. Πού κατευθύνθηκε ο Κιουταχής μετά την πτώση του Μεσολογγίου;

2. Ποιος διορίστηκε αρχιστράτηγος στη Στερεά Ελλάδα και πώς κινήθηκε αρχικά;

3. Ποια ήταν η κατάσταση στις αρχές του 1827;

4. Τι συνέβη την παραμονή της επίθεσης;

5. Ποιες ήταν οι συνέπειες του θανάτου του Καραϊσκάκη;

α

Κεφάλαιο 14: Ο Φιλελληνισμός

Ερωτήσεις:

1. Ποιους ονομάζουμε Φιλέλληνες και ποια ήταν η δράση τους;

2. Τι γνωρίζεις για τις Φιλελληνικές Επιτροπές;

3. Ποιες ήταν οι πρώτες αποστολές Φιλελλήνων;

α

Κεφάλαιο 15: Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

Ερωτήσεις:

1. Ποια ήταν αρχικά η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση;

2. Γιατί επιδεινώθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας;

3. Πότε και γιατί άλλαξε η σχέση των Μεγάλων Δυνάμεων;

4. Τι περιείχε η συνθήκη που υπέγραψαν το 1827 οι Μεγάλες Δυνάμεις και ποια η αντίδραση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

5. Τι συνέβη τον Οκτώβριο του 1827;

α

Κεφάλαιο 16: Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

Πλαγιότιτλοι:

1. Τοπικοί Οργανισμοί

2. Α’ Εθνοσυνέλευση

3. Β’ Εθνοσυνέλευση

4. Γ’ Εθνοσυνέλευση

α

Κεφάλαιο 17: Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

Ερωτήσεις:

1. Ποια ήταν η κατάσταση της Ελλάδας όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Καποδίστριας και τι έκανε αρχικά;

2. Τι γνωρίζεις για τη δράση του Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας;

3. Τι γνωρίζεις για τη μάχη στην Πέτρα της Βοιωτίας;

4. Ποιο ήταν το τέλος του Καποδίστρια και ποια ήταν η συνέπεια;

Κεφάλαιο 18: Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

Ερωτήσεις:

1. Ποια ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα το Μάιο του 1827;

2. Τι άλλαξε μετά τη ναυμαχία του Ναυαρίνου;

3. Ποια ήταν η στάση της Υψηλής Πύλης;

4. Τι υπογράφηκε στο Λονδίνο το Φεβρουάριο του 1830;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την Επανάσταση του 1821

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 1832015 102141 πμ.bmp

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 – ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 1832015 103316 πμ.bmp

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 1832015 103355 πμ.bmp

ΛΑΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 1832015 103710 πμ.bmp

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

ΕΝΟΤΗΤΑ  Δ

Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα

Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους, το 1830, ήταν κορυφαίο ιστορικό γεγονός για τους Έλληνες. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος έπρεπε να οργανωθεί κατά τα πρότυπα των προηγμένων κρατών της Δυτικής Ευρώπης, να αποκτήσει αξιόλογη εκπαίδευση, ισχυρό στρατό και υγιή οικονομία. Ταυτόχρονα είχε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των Ελλήνων που ζούσαν ακόμη έξω από τα σύνορα του.

α

Κεφάλαιο 1: Η βασιλεία του Όθωνα – ο Ιωάννης Κωλέττης

Ερωτήσεις:

1. Τι συνέβη μετά τη δολοφονία του Ι. Καποδίστρια;

2. Τι μέτρα πήραν οι Βαυαροί για την ανασυγκρότηση του κράτους;

3. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε δυσαρέσκεια στο λαό κατά τη βασιλεία του Όθωνα;

4. Τι συνέβη στις 03 Σεπτεμβρίου 1943;

5. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια;

6. Τι διαδόθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα;

α

Κεφάλαιο 2: Η βασιλεία του Γεώργιου Α΄- ο Χαρίλαος Τρικούπης

Ερωτήσεις:

1. Τι γνωρίζεις για τη βασιλεία του Γεωργίου Α΄;

2. Τι γνωρίζεις για το Χαρίλαο Τρικούπη;

3. Τι συνέβη το 1893;

α

Κεφάλαιο 3: Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη

Πλαγιότιτλοι:

1. Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία

2. Επαναστατικά κινήματα στην Κρήτη

3. Τι συνέβη το 1896

α

Κεφάλαιο 4: Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα 

Πλαγιότιτλοι:

1. Αρχή δεδηλωμένης (1875)

2. Πτώχευση (1893)

3. Φαινόμενο ληστειών

4. Ελληνοτουρκικός πόλεμος (1897)

5. Γράμματα – τέχνες 

α

Κεφάλαιο 5: Η Θράκη, η Μ.Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

Πλαγιότιτλοι:

1. Γενικά : συνθήκες ζωής υπόδουλων Ελλήνων

2. Θράκη

3. Μ.Ασία – Πόντος

4. Καππαδοκία

α

Κεφάλαιο 6: Η κρίση στα Βαλκάνια

Πλαγιότιτλοι:

1. Παρακμή Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

2. Ανατολικό Ζήτημα

3. Συνθήκη Αγίου Στεφάνου

4. Συνθήκη Βερολίνου

Αφήστε μια απάντηση