Καθήκοντα Ιστορίας 27/5/2020

Στο βιβλίο της Ιστορίας μας διαβάζουμε το κεφάλαιο 16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας.

Αν δεν έχετε το βιβλίο της Ιστορίας στο σπίτι βρείτε το εδώ

Στη συνέχεια στο τετράδιο απαντάμε τις ερωτήσεις:

  • Πώς αντιμετώπισε τους εξωτερικούς εχθρούς ο Ιουστινιανός;
  • Ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά αποτελέσματα των πολέμων;

Αφήστε μια απάντηση