Καθήκοντα Γλώσσας 22/5/2020

Ας παίξουμε!

Βρείτε το παιχνίδι με τα Ρήματα σε -αινω -ενω

https://prwtokoudouni.weebly.com/rimataseaino.html

Διαδραστικό Παιχνίδι: Συνώνυμες και Αντώνυμες λέξεις

https://prwtokoudouni.weebly.com/sinonimesantonimes.html

Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

 » Διαβάστε περισσότερα