Ιστορία

Στο βιβλίο υπάρχουν τα 6 αλληλένδετα στοιχεία που εστιάζουν σε                     

 1. Πράξεις: σκέψεις και ενέργειες ανθρώπων
 2. Πλαίσιο: κατάσταση, συνθήκες μέσα στις οποίες αυτές λαμβάνουν χώρα
 3. Φορέας: άτομα που τελούν την πράξη
 4. Μέσα: τρόπος με τον οποίο τελούνται
 5. Σκοπός: κίνητρα
 6. Αποτελέσματα: εκτίμηση συνεπειών σε συσχέτιση με όλα τα παραπάνω στοιχεία

Ιστορική σκέψη = ειδική κατηγορία της κριτικής σκέψης

 1. Γεγονότα = απόδοση σημασίας, επιλογή
 2. Ερμηνείες = πολλαπλότητα, πολυπρισματικότητα
 3. Ιστορικές έννοιες = κατανόησή τους μέσα στο ιστορικό πλαίσιο
 4. Ιστορική εξέλιξη = συνθετότητα, πολυπλοκότητα
 5. Αιτιότητα = πολλαπλότητα παραγόντων, αιτίων και οπτικών
 6. Ιστορικός χρόνος = όχι ένας και γραμμικός
 7. Πηγές = φύση και λειτουργία, σημασία, προσεγγίσεις
 1. Ιστορική συνείδηση = ειδική κατηγορία της συνείδησης
  1. Σύνδεση παρόντος με παρελθόν και μέλλον
  2. Κατανόηση σχέσεων μεταξύ παρελθόντος, μνήμης και ιστορίας
  3. Κοσμοθεωρία