Η Πιερία στα τέλη 19ου αι. και αρχές 20ου αι

Συνθήκες διαβίωσης κατοίκων Πιερίας

Η ση στην Πιερία « από τη διδασκαλία στον νάρθηκα της εκκλησίας σε 15-20 παιδιά την ανάγνωση του οκτώηχουΚανονικά Σχολεία στον Κολινδρό, Λιτόχωρο και Κατερίνη ενώ σε άλλα χωριά υπήρχαν γραμματοδιδασκαλίαΗ οικονομική διοικητική εκκλησιαστική διαίρεση»

157.full

jfkjsgskjgksgjf;slg;fl;

Παρουσίαση βιβλίου

Η Μακεδονία από τα μέσα 19ου αι. ως αρχές 20 αι, συσχετισμοί δυνάμεων, βλέψεις και συμφέροντα

Ποιους σκοπούς επιστρατεύτηκε να υπηρετήσει η εκπαίδευση κατά την Α φάση του Μακεδονικου Αγώνα;

  1. Γλώσσα
  2. εθνική συνείδηση

Διασύνδεση με το σήμερα: αν η εκπαίδευση σήμερα υπηρετεί τι λειτουργίες αυτές.

Στη β φάση του Μακεδονικού Αγώνα … η χρονογραμμή με τα στάδια διείσδυσης της σλαβικής προπαγάνδας σύμφωνα με το χρονολόγιο.

Παράγοντες που ευνόησαν την εκπαίδευση στη Μακεδονία και τη συμβολή της Εκκλησίαςhttp:sch.gr

Φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι και η συμβολή τους στην οργάνωση της ελληνικής παιδείας στη Μακεδονία το β μισό του 19ου αιώνα… και η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα ΛιτοχώρουΜέσα από τον πίνακα με τα στατιστικά στοιχεία των διορισμών φαίνονται ως ειδικότητες’ οι ελληνοδιδάσκαλοι,

  • οι δημοδιδάσκαλοι,
  • οι παρθεναγωγοί,
  • οι νηπιαγωγοί

«μόνο όσοι υπηρετούσαν στην Ελλάδα εξασφάλιζαν σύνταξη»

«Στη Μακεδονία σε έναν δάσκαλο αντιστοιχούσαν 70 μαθητές και υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη μισθοδοσία στα 1880»