ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Interested in promoting the use of ICT in my maths lessons, especially among students with special learning difficulties.
Holding a MSc in AI and a MEd (Special Education) but I am always keen to learn new tricks! 🙂

Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα αποτέλεσμα

Συγνώμη, αλλά δεν βρέθηκε κάπ σχετικό.