Ποια είμαι?

Στα ενδιαφέροντα μου περιλαμβάνεται η προώθηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα των Μαθηματικών, ειδικά στην περίπτωση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Οι βασικές σπουδές μου είναι στα Μαθηματικά, είμαι κάτοχος M.Sc. στην Τεχνητή Νοημοσύνη και M.Ed. (Ειδική Εκπαίδευση) αλλά μου αρέσει να μαθαίνω νέα κόλπα! 🙂