Συνεδρία 5

Δραστηριότητα 1:

«Να αξιολογήσετε ένα τουλάχιστον ιστολόγιο από αυτά που βρίσκονται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Να τεκμηριώσετε όσο το δυνατόν πληρέστερα τις αξιολογικές σας κρίσεις. Καλό θα είναι το ιστολόγιο να περιέχει κυρίως εκπαιδευτικό προσανατολισμό και περιεχόμενο»

Ιστολόγιο προς αξιολόγηση: http://1epalistiaias.eyv.sch.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

    1

  α) Πρόκειται για προσωπική σελίδα;                                                                     

ΟΧΙ Είναι από σχολική μονάδα (ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ )
β) Υπάρχει εγγύηση του εκδότη ή του κατόχου του  domain για τις πληροφορίες στη σελίδα. ΟΧΙ
  2 α) Από τι τύπο domain προέρχεται η πληροφορία στη σελίδα; Ελληνικό εκπαιδευτικό ιστολόγιο sch.gr σχολείου
β) Είναι η αρμόδια για να δώσει μια σχετική πληροφορία στη σελίδα ΝΑΙ
   3  Ποιος έγραψε τη σελίδα (όνομα συγγραφέα, οργανισμού, ιδρύματος, e-mail, πληροφορίες επικοινωνίας);, ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ                    (δεν διευκρινίζεται)
   4 Είναι η σελίδα ενημερωμένη; ΝΑΙ
   5 Υπάρχει τεκμηρίωση στις πληροφορίες που δίνονται (με άλλους συνδέσμους σε πρωτότυπες πηγές-σελίδες, βιβλία ή περιοδικά κ.λπ.); ΝΑΙ
   6 Αν είναι αναπαραγωγή από άλλη πηγή, μήπως έχει υποστεί αλλοιώσεις; ΟΧΙ
   7 α) Αν υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες, λειτουργούν; ΝΑΙ
β)  Είναι αντιπροσωπευτικοί μιας σφαιρικής θεώρησης των πραγμάτων ή είναι μονόπλευροι; ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ
   8

Είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της σελίδας και σε άλλες γλώσσες;

 ΟΧΙ
   9 Υπάρχει δυνατότητα να γίνει προβολή της σελίδας με τροποποίηση στην εμφάνισή της, ώστε να διευκολύνει άτομα που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες;  ΟΧΙ
  10 Υπάρχουν διαφημίσεις στη σελίδα;  ΟΧΙ
  11  Το κείμενο που παρουσιάζεται στη σελίδα είναι άρτιο γλωσσικά; Υπάρχουν λάθη γραμματικά, συντακτικά, ορθογραφικά  ΝΑΙ
  12 Είναι το περιεχόμενο της σελίδας σύμφωνο με τα κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα της κοινωνίας στης οποίας τα μέλη απευθύνεται;  ΝΑΙ
  13 Αισθητικώς είναι αποδεκτή;  ΝΑΙ

 

ΣΥΝΟΨΗ

Το ιστολόγιο http://1epal-istiaias.eyv.sch.gr είναι το ιστολόγιο ενός επαγγελματικού σχολείου. Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την φοίτηση, την εξέταση και την αξιολόγηση των μαθητών, πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς, για το σχολείο γενικότερα.

Το περιεχόμενο του ιστολογίου καλύπτει εκτενώς το θέμα που πραγματεύεται και είναι κατάλληλο για το κοινό στο οποίο απευθύνεται, επομένως χαρακτηρίζεται από πληρότητα. Επιπλέον, είναι ακριβές και αξιόπιστο, εφόσον υπάρχει τεκμηρίωση, παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες με ενεργούς συνδέσμους, συνεχής ενημέρωση και έλλειψη ορθογραφικών και συντακτικών λαθών.

Επίσης, το ιστολόγιο χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, εφόσον ο ιδιοκτήτης του ιστολογίου είναι φυσικό πρόσωπο, που σύμφωνα με τις σπουδές και την εμπειρία του, έχει το απαραίτητο υπόβαθρο για να πραγματεύεται τα θέματα στα οποία αναφέρεται το περιεχόμενό του. Το ιστολόγιο έχει σαφείς στόχους, δεν συντηρείται από κάποιον κερδοσκοπικό οργανισμό και δεν προορίζεται να επηρεάσει ή να εξαπατήσει.

Ως προς την αλληλεπιδραστικότητα, το ιστολόγιο επιτρέπει στους χρήστες να  επικοινωνήσουν με τον ιδιοκτήτη μέσω μίας φόρμας επικοινωνίας. Επιπλέον, υπάρχουν παραπομπές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως facebook και δίνεται η δυνατότητα κοινής χρήσης και διαμοιρασμού του περιεχομένου.

Ως προς τη σχεδίαση του ιστολογίου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα προβολής του περιεχομένου στη γλώσσα που επιθυμεί ο χρήστης. Από αισθητικής άποψης (χρώματα, φόντο, εικόνες, γραμματοσειρές) το ιστολόγιο χαρακτηρίζεται αποδεκτό, ευχάριστο και φιλικό προς το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έχει ένα ευκρινές μενού πλοήγησης στο πάνω μέρος του με πολλές υποκατηγορίες που κατευθύνουν τον χρήστη. Δεν υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφορίας και  κατευθύνει σωστά τον επισκέπτη. Επίσης, δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα προβολής της σελίδας με τροποποίηση στην εμφάνισή της, ώστε να διευκολύνει άτομα που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων