Αρχεία για ‘Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου’


Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

========================================================

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

========================================================

Υποστηρίζει την ηλεκτρονική αλληλογραφία και παρέχεται με πολλαπλές δυνατότητες πρόσβασης.

========================================================

Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια

========================================================

Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής με στόχο την αλληλοενημέρωση, την αλληλοϋποστήριξη, την ανατροφοδότηση και συνακόλουθα τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.
Επιπλέον τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία και να ενισχύσουν τη διδασκαλία, λόγω της διαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρουν.

========================================================

Υπηρεσία βίντεο

========================================================

Αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση και τη διανομή μαγνητοσκοπημένου οπτικοακουστικού υλικού (video) ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση υλικού. Η υπηρεσία είναι δημόσια προσβάσιμη, ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί- μέλη του Π.Σ.Δ. μπορούν να αναρτούν τα δικά τους βίντεο.

========================================================

Ηλεκτρονική Τάξη

========================================================

Η υπηρεσία ‘η-τ@ξη’ απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην υποστήριξη της κλασικής διδασκαλίας και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη.

========================================================

Φιλοξενία ιστοσελίδων

========================================================

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν εύκολα την ιστοσελίδα τους στον Παγκόσμιο Ιστό.

========================================================

Ζωντανές μεταδόσεις

========================================================

Υποστηρίζει τη ζωντανή κάλυψη και μετάδοση εκδηλώσεων που ενδιαφέρουν την σχολική κοινότητα, μέσω του Διαδικτύου.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ζωντανές μεταδόσεις.

Για προηγούμενες μεταδόσεις επιλέξετε το ακόλουθο σύνδεσμο: http://iptv.sch.gr/live όπου εμφανίζονται οι ανακοινώσεις προηγούμενων μεταδόσεων.

========================================================

Δικτυακή Βιβλιοθήκη για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

========================================================

alt

Αποσκοπεί στην ενημέρωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας για αξιόλογο εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαιδευτικές εφαρμογές που διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο. Η υπηρεσία είναι δημόσια προσβάσιμη, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν επιπλέον δυνατότητες.

========================================================

Προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου

========================================================

Internet Safety

Mε οδηγίες και προτάσεις προς γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, καθώς παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του υποκρύπτει και ορισμένους κινδύνους τους οποίους κάθε χρήστης ανακαλύπτει σταδιακά.

========================================================

Ασφαλής πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό (αποκλεισμός ακατάλληλου περιεχομένου)

========================================================

alt

Το ΠΣΔ για να προστατεύσει τους μαθητές από το παράνομο και ακατάλληλο περιεχόμενο παρέχει την υπηρεσία Ασφαλούς Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (αποκλεισμός ακατάλληλου περιεχομένου)

========================================================

Ονοματολογία DNS

========================================================

Σε κάθε διοικητική ή εκπαιδευτική μονάδα η οποία συνδέεται στο δίκτυο αποδίδεται όνομα DNS, στα πλαίσια της πολιτικής ονοματολογίας που έχει καθοριστεί. Το DNS αυτό όνομα παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Δίνει την διεύθυνση e-mail η οποία είναι της μορφής mail@Όνομα DNS>
  • Αποτελεί την διεύθυνση του σχολείου στον παγκόσμιο ιστό (www). Στην διεύθυνση αυτή γίνεται η τοποθέτηση των σελίδων του σχολείου.

Φιλοξενία ονομάτων χώρου

Για τα Σχολεία, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης

Ονοματολογία mysch

========================================================

Ομάδες αλληλογραφίας σχολείων

========================================================

Οι ομάδες αλληλογραφίας (mailgroups) της μονάδας είναι λίστες που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς και μελλοντικά μαθητές κάθε σχολείου ή τους λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς και προσωπικό που υπηρετούν σε μια διοικητική μονάδα.

Στην πραγματικότητα είναι mailgroups για την επικοινωνία εντός της μονάδας. Σε αυτές τις λίστες θα μπορούν να στέλνουν μηνύματα μόνο τα μέλη, δηλαδή οι λογαριασμοί και οι εκπαιδευτικοί της μονάδας (members only).

========================================================

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

========================================================

Η υπηρεσία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον. Υποστηρίζει μία διαδικασία ανταλλαγής μάθησης με ασύγχρονο τρόπο. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα πλήθος από δυνατότητες και χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων, ενσωματώνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πολυμεσικό υλικό.

Η υπηρεσία παρέχεται με προσωποποιημένη πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και χρησιμοποιείται κύρια για ανάγκες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

========================================================

e-Portfolio (Ηλεκτρονικός Φάκελος Μαθητή)

========================================================

Με την υπηρεσία e-Portfolios του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τα δικά σας e-Portfolios!

Πρόκειται για ένα εργαλείο που αντανακλά την πρόοδο του μαθητή στην προσπάθειά του για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μαθητή περιέχεται οτιδήποτε μπορεί να αποτυπώσει την πρόοδο αυτή (π.χ. έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, παρουσιάσεις, γραφικά, λύσεις ασκήσεων κ.α.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Η υπηρεσία e-Portfolios του ΠΣΔ σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα διασύνδεσης χρηστών και δημιουργίας ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης.

========================================================

Μαθητική Πύλη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

========================================================

Η συγκεκριμένη πύλη αποτελεί μία ξεχωριστή περιοχή ειδικά για τους μαθητές με σκοπό την ενθάρρυνση τους στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και του Διαδικτύου.

========================================================

Πύλη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

========================================================

Η πύλη του ΠΣΔ περιέχει χρήσιμο υλικό για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του ΠΣΔ στη εκπαιδευτική διαδικασία, τεχνική υποστήριξη και οδηγίες, ανακοινώσεις, προτάσεις αξιόλογων εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων και κυρίως προσωποποιημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον

========================================================

========================================================


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων