Αρχεία για ‘Δημιουργία Κουίζ, Ερωτηματολογίων Έρευνας, Δημοσκοπήσεις’


Δημιουργία Κουίζ, Ερωτηματολογίων Έρευνας, Δημοσκοπήσεις

========================================================

1. http://hotpot.uvic.ca/, Hot Potatoes, (Χρειάζεται εγκατάσταση)

========================================================

Το HotPotatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω internet είτε μέσω υπολογιστή. Στην πραγματικότητα είναι java scripts που δημιουργούνται με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο.

Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και με την προϋπόθεση οι ασκήσεις που δημιουργούνται με αυτό να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο (περισσότερα γι’ αυτό το ζήτημα στην παρακάτω διεύθυνση) http://hotpot.uvic.ca/

Το Hotpotatoes αποτελείται από 5 επιμέρους προγράμματα:

JQUIZ (σύντομη απάντηση)

JMIX (μπερδεμένη πρόταση)

JCROSS (σταυρόλεξο)

JMATCH (αντιστοίχιση)

JCLOZE (συμπλήρωση κενών)

Σύνδεσμοι με ασκήσεις Hotpotatoes

Οδηγός εγκατάστασης του Hotpotatoes

Παραδείγματα Online: http://online.eduportal.gr/index.htm

επίσης: 2o-Τα πάντα γύρω από το internet!

========================================================

2. http://kubbu.com/ Kubbu

========================================================

Χρειάζεται εγγραφή και προσφέρει αρκετές υπηρεσίες δημιουργίας και δημοσίευσης κουίζ δωρεάν -αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μέχρι και 15 δραστηριότητες/παιχνίδια για μέχρι και 30 μαθητές. Για να το δοκιμάσουμε απαιτείται εγγραφή στη σελίδα ενώ υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη δημιουργία των δραστηριοτήτων που υποστηρίζει.

Το Kubbu δημιουργεί διάφορα κουίζ (σταυρόλεξο, βρες τη σωστή κατηγορία, ποικιλία ερωτήσεων κλειστού τύπου όπως: συμπλήρωση κενού, πολλαπλής επιλογής, σωστό/λάθος, αντιστοιχήσεις κ.α. που είναι ομοιογενή στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και παρουσιάζονται) μέσω μιας αρκετά εύχρηστης διεπαφής. Τα κουίζ μπορούν να είναι ιδιωτικά, αλλά και δημόσια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ανώνυμα για αυτοαξιολόγηση των μαθητών όσο και επώνυμα για αξιολόγηση (Οι μαθητές μπορούν να ομαδοποιηθούν ή να έχει ο κάθε μαθητής, το  δικό του κωδικό –υπάρχουν οδηγίες σχετικά).
Το εργαλείο αυτό προσφέρει στατιστικά στοιχεία στην κατηγοριοποίηση των ομάδων έτσι ώστε να μπορεί να διαγνωστεί άμεσα μια δύσκολη ερώτηση ή έννοια. Το σταυρόλεξο, όμως, που δημιουργεί, αν και σχηματίζεται εύκολα, δεν προσφέρει επιλογές σε σχέση με το μέγεθος του σταυρόλεξου, ή τη σειρά των ερωτήσεων (το αντιστάθμισμα της ευκολίας). Στις δραστηριότητες μπορούμε να θέσουμε χρονικό περιορισμό εκπόνησης τους. Κατά την εκτέλεση της άσκησης/δραστηριότητας, ο χρονικός αυτός περιορισμός εμφανίζεται με τη μορφή αντίστροφου χρονόμετρου, ενισχύοντας την πλευρά του παιχνιδιού. Στο τέλος δε ο μαθητής μπορεί να λάβει τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική αξιολόγηση. Το εργαλείο δεν μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε γραμματοσειρές και μέγεθος, με αποτέλεσμα, αν οι λέξεις είναι αρκετές ή έχουν πολλές συλλαβές να μην εμφανίζονται ολόκληρες (π.χ. στην επιλογή match). Η ομοιομορφία των χρωμάτων, του φόντου και της γραμματοσειράς, που δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε,  μπορεί για έναν έμπειρο χρήστη του διαδικτύου να αποτελεί μειονέκτημα, όμως, η απλότητα αυτή και η έλλειψη πολλών επιλογών βοηθά τους μη εξοικειωμένους χρήστες να επικεντρωθούν στη δραστηριότητα που θέλουν να εκπονήσουν, αφαιρώντας τους επιπλέον γνωστικό φορτίο σχετικά με το πώς θα τη δημιουργήσουν.
Δοκιμάστε τη δραστηριότητα match. Είναι η αγαπημένη μου. Προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα «καρτών επίδειξης» (flash cards) ενώ μπορούν να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα με τον τρόπο που θα επιλέξουν (ως ντόμινο (dominoes), βρες τα όμοια/αντίστοιχα (find pairs) ή αντιστοίχιση (link up)) αρκεί να έχουμε ενεργοποιήσει την κατάλληλη επιλογή κατά τη δημιουργία του κουίζ.
Με το συγκεκριμένο εργαλείο δημιουργούμε κουίζ, μικρές δραστηριότητες συμπληρωματικές και υποστηρικτικές των εκπαιδευτικών μας προσεγγίσεων, με στόχο τη μάθηση μέσω υποκίνησης του ενδιαφέροντος με διαφορετικές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές  και ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης και επανάληψης εννοιών μιας ενότητας τις οποίες θα θυμηθούν μέσω μιας ευχάριστης δραστηριότητας, ενός παιχνιδιού, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Παραδείγματα:

========================================================

3. http://www.equizzer.com eQuizzer

========================================================

Το eQuizzer  ένα δικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία κουιζ. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένεα κουίζ που μπορεί να ληφθούν σε απευθείας σύνδεση, σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα κουίζ σας και να παρακολουθείτα βαθμολογίες των μαθητών σας.

Παραδείγματα:

========================================================

4. http://mystudiyo.com/ My Studiyo (Απαιτείτεαι εγγραφή, Διαθέτει Πρότυπα Κουίζ, Ανατροφοδότηση για κάθε ερώτηση, όριο ερωτήσεων)

========================================================

Παράδειγμα: http://www.quizrevolution.com/ch/a162277/go

Άλλα παραδείγματα:

  1. 1ο-Μέσα Μετάδοσης
  2. 2ο – Η φωτογραφική μηχανή

========================================================

5. http://www.classmarker.com/ ClassMarker

========================================================

Το ClassMarker  προσφέρει τη δυνατότητα  δημιουργίας μαθησιακών ομάδων(Classes). Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός που θα εγγραφεί στο ClassMarker μπορεί να φτιάξει διάφορα quiz αρκετά γρήγορα, αλλά η έξτρα δυνατότητα που του δίνει το εργαλείο(σε σχέση με άλλα παρόμοια) είναι να κάνει “ορατά” όποια τεστ θέλει σε όποιες ομάδες εκείνος επιλέξει. Τις ομάδες φυσικά μπορεί να τις δημιουργήσει ο ίδιος.

Επίσης, του δίνει την δυνατότητα το σύστημα να εξάγει ένα πλήθος μοναδικών κωδικών για κάθε ομάδα που δημιουργεί τους οποίους και μπορεί να εκτυπώσει και να δίνει έναν κωδικό σε κάθε μαθητή με τον οποίο ο μαθητής θα μπορεί να πάει να εγγραφεί στο ClassMarker(με username της επιλογής του) και να εκπονήσει τις δραστηριότητες με τη μορφή quiz που θα έχει δημιουργήσει ο καθηγητής του για την ομάδα(τάξη) στην οποία ανήκει. Με αυτό τον τρόπο ο καθηγητής μπορεί να έχει την πλήρη εποπτεία για το ποιοι μαθητές έχουν κάνει τις δραστηριότητες που τους έχει ορίσει και τι απόδοση είχαν σε αυτές. Ένα άλλο θετικό στοιχεία για το ClassMarker είναι ότι υποστηρίζει την Ελληνική Γλώσσα ενώ παράλληλα δίνει και πολλές επιλογές για την μορφοποίηση του κειμένου στις ερωτήσεις των quiz. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ερωτήσεις διαφόρων τύπων όπως πολλαπλής επιλογής, Σ/Λ, σύντομης ανάπτυξης κλπ. Το αρνητικό του εργαλείου είναι το γεγονός ότι κάνοντας δωρεάν εγγραφή δεν παρέχεται η δυνατότητα της χρησιμοποίησης feedback σε λανθασμένες απαντήσεις που μπορεί να δώσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του τεστ. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να έχει και αυτή τη δυνατότητα δυστυχώς θα πρέπει να πληρώσει έτσι ώστε να αναβαθμίσει τον λογαριασμό του σε Professional.

Περισσότερα εδώ

Παραδείγματα:

Τύποι Αρχείων Ήχου

========================================================

6. http://www.proprofs.com/quiz-school/

========================================================

Το εργαλείο proprofs δίνει την δυνατότητα ερωτήσεων σωστού λάθους, πολλαπλής επιλογής (με μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις), συμπλήρωσης κενού και ανοικτού τύπου. Στις πολλαπλής επιλογής με πολλές σωστές απαντήσεις (checkbox) έστω και μια σωστή απάντηση να χάσει ο μαθητής, η ερώτηση αυτόματα χαρακτηρίζεται λάθος. Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης μιας απάντησης από τον μαθητή (κάθε απάντηση που γίνεται submit είναι μόνιμη). Μπορούν να προστεθούν σε κάποια ερώτηση εικόνες ή και βίντεο.

Χρειάζεται ένας λογαριασμός e-mail για την εγγραφή στην υπηρεσία. Η δημιουργία ενός τεστ είναι πολύ εύκολη και γρήγορη, ενώ η εμφάνιση και η μορφή των αποτελεσμάτων είναι σχετικά παραμετροποιήσιμη. Υπάρχει και η δυνατότητα να απαιτεί η εκτέλεση του τεστ κάποιον κωδικό πρόσβασης. Ο καθηγητής μπορεί να δει ποιοί έχουν κάνει το τεστ, τι απαντήσεις έδωσαν και πόσο χρόνο έκαναν, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα προβολής στατιστικών για το τεστ. Το τεστ μπορεί να ενσωματωθεί στην προσωπική ιστοσελίδα του καθηγητή.

Πολλές από τις δυνατότητες είναι απενεργοποιημένες ή σε περιορισμό στην δωρεάν έκδοση, στην οποία υπάρχουν και διαφημήσεις. Για παράδειγμα, στο σύστημα κρατιούνται μόνο οι 10 πρώτοι που θα εκτελέσουν κάθε τεστ. Ένα αρνητικό του εργαλείου είναι η ελλειπής υποστήρηξη των ελληνικών (ενώ τυπικά προσφέρεται και ελληνική έκδοση, η μετάφραση σε πολλά σημεία είναι εντελώς λάθος). Παρόλα αυτά, ο χρήστης ακόμα και στην δωρεάν έκδοση μπορεί να φτιάξει απεριόριστα τεστ ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες φορές θα εκτελεστεί ενα τεστ.

Παράδειγμα: Το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του

========================================================

7.  Quizlet Flashcards http://quizlet.com/

========================================================

Αρχικά, απαιτείται εγγραφή στο site http://quizlet.com/ και επιλογή του tab ¨Create a new flashcard set¨. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσουμε τη δική μας συλλογή καρτών, την οποία μπορούμε να ανανεώνουμε, αλλάζουμε αλλά και μοιραζόμαστε σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook) ανά πάσα στιγμή.
Πλεονεκτήματα: Πολύ απλό στη δημιουργία και χρήση, Υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες, Χωρίς οικονομική επιβάρυνση,Επιτρέπει την δημιουργία ομάδων χρηστών
Μειονεκτήματα: Αδυναμία αλλαγής γραμματοσειράς, μεγέθους, χρώματος κτλ., Ελλείψεις στα σύμβολα που μπορούμε να εισάγουμε πχ. μαθηματικά, σύμβολα, Απαιτείται οικονομική επιβάρυνση για το ανέβασμα φωτογραφιών που θα μπορούσαν να κάνουν πιο ελκυστική τη παρουσίαση του μαθησιακού αντικειμένου

Παραδείγματα στα ελληνικά: http://quizlet.com/subject/greek/

========================================================

8. http://quizegg.com/ QuizEgg

========================================================

Με QuizEgg, μπορείτε να δημιουργήσετε  online τεστ 8 διαφορετικών τύπων. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ταίριασμα, συμπλήρωση κενού, πολλαπλών απαντήσεων, και σωστού / λάθους ερωτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: http://quizegg.com/features

Παραδείγματα:

========================================================

9. http://www.quibblo.com/ Δημιουργία κουίζ και δημοσκοπήσεων

========================================================

========================================================

10. http://www.lucagalli.net/en/ QuizFaber (Χρειάζεται εγκατάσταση)

========================================================

Εναλλακτικό πρόγραμμα ως προς το Hot Potatoes.  Το QuizFaber αναπτύσσεται από το Luca Galli και μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ιστότοπο http://www.lucagalli.net/. Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει την ανάπτυξη διαφορετικών τύπων QUIZ και είναι ελεύθερο.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από: http://www.lucagalli.net/cgi-bin/countdown.pl?quizfaber2.12.2eng.exe

========================================================

11. Δημιουργία Κουίζ με το Moodle

========================================================

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.scribd.com/doc/77538154/MOODLE-Manual#page=120

και μια δραστηριότητα κουίζ στο moodle από εδώ

========================================================

12. Δημιουργία Ερωτηματολογίων Googledocs, http://docs.google.com/ Απαιτείται λογαριασμός στη Gmail

========================================================

To κατ’εξοχήν διαδικτυακό συνεργατικό εργαλείο, και ίσως το παλαιότερο στο είδος τους, είναι τα Google Docs. Πρόκειται για μια δωρεάν διαδικτυακή σουίτα γραφείου και υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων που προσφέρει η γνωστή εταιρία Google. Επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την επεξεργασία κειμένων και υπολογιστικών φύλλων και τη δημιουργία παρουσιάσεων. Λειτουργεί σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης ιστοχώρων και όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα. Τα παραγόμενα έγγραφα και αρχεία είναι συμβατά με το Microsoft Office και το OpenOffice, ενώ επιτρέπεται η ταυτόχρονη επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο από περισσότερους χρήστες μέσω του διαδικτύου καθώς και η offline επεξεργασία των αρχείων. Το Google Docs επιτρέπει, επίσης, το “ανέβασμα” και την επεξεργασία αρχείων των Microsoft Office και OpenOffice καθώς και την δημιουργία φακέλων και το διαμοιρασμό τους με άλλους χρήστες του Διαδικτύου.

Δυνατότητες:

Παράδειγμα Ερωτηματολογίου: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdlRS13Zl9YdDQteWdTcGxuMXRFamc6MQ#gid=0

Παράδειγματα Αξιολόγησης:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5Kb3ZxQVRQaERPNVMxYThjVEpoamc6MQ#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhtN2Q4SkRRVHpjVFFScFdTVjR6WEE6MQ#gid=0
Δείτε πως να κάνετε Online Διαγωνίσματα: http://www.slideshare.net/CPappasOnline/online-google-docs

========================================================

13. Δημιουργία Ερωτηματολογίων free: Kwik Surveys   http://kwiksurveys.com/

========================================================

Είναι δωρεάν – Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις Όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες..
Απεριόριστη χρήση.
Απεριόριστος αριθμός των ερωτήσεων απαντήσεων, και έρευνες.
Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί.
Απεριόριστος αριθμός e-mail προσκλήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες: http://kwiksurveys.com/docs/?Features_Overview
Ενδεικτικές εικόνες:

Δείτε video επίδειξης: http://www.youtube.com/embed/jstuhw4Za0s?hl=en&fs=1

========================================================

14. Δημιουργία Ερωτηματολογίων free: Obsurvey http://obsurvey.com

========================================================

Είναι δωρεάν

Ενδεικτικές εικόνες:

Παραδείγματα:

http://obsurvey.com/S2.aspx?id=7ce413b7-114a-4814-8a35-5ebed972049f

http://obsurvey.blogspot.com/2009/08/embed-release-of-obsurvey.html

http://obsurvey.com/r.aspx?id=A729A52A-891B-470F-A204-DE4AD5F6885A

========================================================

15. Testmoz, http://testmoz.com/ Δημιουργία κουίζ —>>free

========================================================

Εύκολη δημιουργία κουίζ πολλαπλών επιλογών χωρίς εγγραφή με email, μόνο με όνομα και κωδικό,

Αποθηκέυουμε τον σύνδεσμο του κουιζ σαν admin και το στέλνουμe σε όσους θέλουμε να το συμπληρώσουν,

Δυνατότητα συμπλήρωσης  με κωδικό. Χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευτικούς και μαθητές

Ενδεικτικές εικόνες:

Παράδειγμα: http://testmoz.com/46078

========================================================

16.  Zoho Challenge, https://challenge.zoho.com

========================================================

Δυνατότητα δημιουργίας 100 τέστ το μήνα, απαιτείται εγγραφή

Ενδεικτικές Εικόνες:

========================================================

17. Oneextralap,  http://oneextralap.com

========================================================

Δημιουργία κουίζ πολλαπλών επιλογών, απαιτείται εγγραφή

Ενδεικτικές εικόνες:

Ενδεικτικό Παράδειγμα: http://oneextralap.com/395

========================================================

18. Quizinator, http://quizinator.com/ ****

========================================================

Εξαιρετική μηχανή δημιουργίας κουίζ, tests, φύλλων εργασιών, εγγράφων, οργάνωσης με πολλές δυνατότητες, υποστηρίζει γραφικά για όλα τα μαθήματα. Ιδανική για εκπαιδευτικούς

Είναι free, Απαιτείται εγγραφή

Ενδεικτική εικόνα με τις δυνατότητες:

========================================================

19. Δημιουργία Δημοσκόπησης Pollmo, http://pollmo.com/

========================================================

Δημιουργήστε δημοσκοπήσεις εντελώς δωρεών, χωρίς εγγραφή. Με δυνατότητα ενσωμάτωσης της δημοσκόπησεις στην ιστοσελίδας σας.

Παράδειγμα:

========================================================

20. Doodle,  Προγραμματισμός  ενός συμβάντος με δυνατότητα ψηφοφορίας, http://doodle.com

========================================================

Προγραμματίστε συμβάντα σε συγκεριμένες ημερομηνίες και ώρες και δώστε την δυνατότητα ψηφοφορίας… free

Ενδεικτικές εικόνες:

Δείτε Παραδείγματα:

http://doodle.com/3k2xhhbngyad52s2

http://doodle.com/BSPmerd5hpxeevvv

========================================================

21. EclipseCrossword, http://www.eclipsecrossword.com/

========================================================

Φτιάξτε σταυρόλεξα δωρεάν και γρήγορα. Απαιτεί εγκατάσταση

Τα σταυρόλεξα μπορείτε να τα εκτυπώσετε ή να τα ανεβάσετε στο δικτυακό σας τόπο. Οι webmasters μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα διαδραστικές ιστοσελίδες με παζλ σταυρόλεξα. Το EclipseCrossword σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε αρχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επεξεργαστή κειμένου σας. Δείτε μια περιήγηση με τα χαρακτηριστικά του EclipseCrossword και ορισμένα παραδείγματα σταυρόλεξων.

Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ: http://www.eclipsecrossword.com/download/Install%20EclipseCrossword.exe

========================================================

Άλλα παρόμοια εργαλεία με περιορισμένες δυνατότητες (Απαιτείται εγγραφή)

========================================================

Poll Daddy

Survey Monkey

Poll Everywhere

LimeService

Zoomerang

Fluidsurveys

SurveyTool

Flisti – Online Poll Creation

Quiz Snack – Online Quizzes, polls, and surveys

WuFoo – Web Forms and Surveys

Πηγές:

http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/Quiz+and+Poll+Tools

http://edutechintegration.blogspot.com

========================================================


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων