Αρχεία για ‘Απομακρυσμένη Διαχείριση’


Απομακρυσμένη Διαχείριση

========================================================

Teamviewer, http://www.teamviewer.com/el/index.aspx

========================================================

To TeamViewer είναι ένα  πακέτο λογισμικού για απομακρυσμένο έλεγχο και διαμοιρασμό της επιφάνειας εργασίας καθώς και για μεταφορά αρχείων και φακέλων σε υπολογιστές. Το λογισμικό λειτουργεί σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ή πλατφόρμες, όπως Microsoft Windows, Mac OS X, Linux , iOS και Android. Ενώ ο κύριος στόχος της εφαρμογής είναι ο απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβάνει πρόσθετα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την συνεργασία (collaboration) και τις παρουσιάσεις (presentation)

Δείτε πως γίνεται εγκατάσταση, πως λειτουργεί:

========================================================

========================================================


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων