Αρχεία για την 'Εκπαιδευτικό Υλικό' Κατηγορία

Ασκήσεις φυσικής Β΄ Λυκείου

Πέμπτη, Δεκέμβριος 13th, 2018

Ομαλή κυκλική κίνηση. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα και τη στιγμή t=0, περνά από το σημείο Α και τη στιγμή t1=2s φτάνει στο σημείο Β, όπως στο σχήμα. Για να καθορίσουμε τις θέσεις του σώματος, ορίζουμε έναν άξονα x με αρχή το σημείο Ο και την κατεύθυνση προς τα δεξιά ως θετική. Κάθετες […]

Aσκήσεις φυσικής Α΄Λυκείου

Πέμπτη, Δεκέμβριος 13th, 2018

Δυο κινητά Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμες τροχιές κάθετες μεταξύ τους, που αποτελούν άξονες χ, ψ, προσανατολισμένους θετικά κατά την φορά κίνησης των κινητών και χ=0 ψ=0 στο σημείο τομής, με ταχύτητες μέτρων υχ=3m/s το Α και υψ=4m / s το Β, συγκλίνοντας στη θέση διασταύρωσης των τροχιών στην οποία φτάνουν την t0 =0 συνεχίζοντας […]