Ασκήσεις φυσικής Β΄ Λυκείου

  • Ομαλή κυκλική κίνηση.

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα και τη στιγμή t=0, περνά από το σημείο Α και τη στιγμή t1=2s φτάνει στο σημείο Β, όπως στο σχήμα. Για να καθορίσουμε τις θέσεις του σώματος, ορίζουμε έναν άξονα x με αρχή το σημείο Ο και την κατεύθυνση προς τα δεξιά ως θετική.

  • Κάθετες μεταξύ τους διαδρομές.

https://blogs.sch.gr/evagalop/files/2018/12/Κάθετες-μεταξύ-τους-διαδρομές.pdf

Αφήστε μια απάντηση