ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Απόφοιτος Παν/μίου Αθηνών

Μεταπτυχιακές σπουδές

Διδακτορική διατριβή

Ξένες γλώσσες

Ενδιαφέροντα