Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.

Στόχοι-Αναφορές

EU-PDEDEΗ πρωτοβουλία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) για τη δημιουργία της Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και την πλατφόρμα ενημέρωσης αποσκοπεί στην ευρύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των σχολείων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΠ).

Οι στόχοι αυτοί χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: συμμετοχή στα ΕΠ γενικά και υποστήριξη της συμμετοχής των σχολικών μονάδων σε συγκεκριμένα ΕΠ. Ειδικότερα:

Α. Στόχοι Συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Οι στόχοι της συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΠ) εξαρτώνται από το ειδικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα (π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων, πολιτιστικές δραστηριότητες, ανάπτυξη συγκεκριμένων αναλυτικών προγραμμάτων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης κ.λ.π) και το πλαίσιο στο οποίο καλούνται να εντάξουν αυτό το ειδικό ενδιαφέρον (π.χ. σχολικές συμπράξεις, επαγγελματική εκπαίδευση, ανταλλαγή εκπαιδευτικών κ.λ.π.). Και οι δυο αυτοί στόχοι συμμετοχής πρέπει να εμπίπτουν στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέχρι το 2020 και να εντάσσονται στο αντίστιχο πλαίσιο δράσης, κυρίως σε ένα από τα παρακάτω:

 1. Σχολική εκπαίδευση
 2. Τριτοβάθμια
 3. Eπαγγελματική εκπαίδευση
 4. Κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων (και εκπαιδευτικών)

Β. Στόχοι Συμμετοχής των Σχολικών Μονάδων

Οι στόχοι της συμμετοχής των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) σε ΕΠ αφορούν κυρίως στη σχολική εκπαίδευση, και εμπίπτουν στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Comenius, Leonardo da Vinci, και τα εγκάρσια προγράμματα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Δείτε το στο slideshare.net

@slideshare

Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Πλατφόρμας ΕΠ

Χρονοδιάγραμμα Gantt Chart

Η πρόγραμμα για τηΔιαδικτυακή Πύλη τελείωσε.

Αναφορές Δραστηριοτήτων – Στατιστικά Στοιχεία

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, είναι τα εγκεκριμένα προγράμματα της ΠΔΕΔΕ κατά το Σεπτέμβριο 2011. Αποτελεί και τη βάση αξιολόγησης (baseline) για την αποτελεσματικότητα της ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ για την επόμενη χρονιά.
  Αξιολόγηση Σχολικού Έτους 2011-2012

  Δείτε το στο slideshare.net

  Συνολική Αξιολόγηση 2011

  Δείτε το στο slideshare.net

Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2011

Δείτε το στο slideshare.net

 • Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2011
 • Απριλίου – Ιουνίου 2011
 • Δείτε το στο slideshare.net

  Επειδή το ΠΣΔ δεν παρέχει συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία υπάρχει ένας μετρητής στο κάτω δεξιά μενού της Διαδικτυακής Πύλης που ξεκίνησε τη μέτρηση από 27/09/2011. Επίσης έγινε λογαριασμός στο Google Analytics που ξεκίνησε από την 14/11/201. [Αυτή η δημοσίευση είναι για τη βάση μέτρησης (baseline report).]

  Translate

  Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me