Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.
Μαρ/13

8

EU project StartUp learning how to be an entrepreneur

EU project StartUp learning how to be an entrepreneur

EVENT: https://www.facebook.com/events/436615599754659/

StartUp_EU http://startup-eu.net/ is an EU project for schools to motivate secondary school students by replicating the excitement and creative innovation of a new start-up company. The project will create an educational game to develop entrepreneurial skills for secondary school students. They will learn about entrepreneurship through an online game and competition that will be judged by entrepreneurs, with prizes. Only studio schools in the UK are being sent this opportunity.
We invite your secondary schools to take part in the game that starts on starts on 1 April 2013, it is for students 14 to 18 years of age. Just write to us and we will send you full details or you can download the teacher instruction document and complete the form and return to us https://www.box.com/s/wg8hfe58lzouw34swz9v
Please note we have limited places available for schools across all of Europe, so please respond as soon as possible.
For further information contact:
Joel Josephson
joel.josephson@joel-josephson.org

To Ε.Π. StartUp_EU http://startup-eu.net/ είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία ώστε να παρακινήσει τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να αναπαράγει τον ενθουσιασμό και τη δημιουργική καινοτομία όταν γίνεται μια νεοσύστατη εταιρεία. Το έργο θα δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα μάθετε σχετικά με την επιχειρηματικότητα μέσω ενός διαδικτυακού παιχνιδιού και θα υπάρξει διαγωνισμός με κριτές  επιχειρηματίες και βραβεία. Μόνο συγκεκριμένα σχολεία από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αυτήν την ευκαιρία.

Καλούμε τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΔΕΔΕ για να λάβουν μέρος στο παιχνίδι που αρχίζει στις αρχίζει την 1η Απριλίου 2013 και θα είναι για τους μαθητές 14-18 ετών. Απλά πρέπει να επικοινωνήσετε για να σας σταλούν τα πλήρη στοιχεία ή μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το έγγραφο με τις οδηγίες του δασκάλου, να συμπληρώστε τη φόρμα και να την επιστρέψετε σε μας από το διαδικτυακό τόπο https :/ / www.box.com/s/wg8hfe58lzouw34swz9v

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι έχουμε περιορισμένες διαθέσιμες θέσεις για τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη, έτσι παρακαλούμε να απαντήσετε το συντομότερο δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον

Joel Josephson

joel.josephson@joel-josephson.org
Website: http://startup-eu.net/

δίχως ετικέτα

Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση

<<

>>

Translate

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me