Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.
Ιούλ/12

6

Sun.Com 1st Newsletter (also available in Greek/Ελληνικά below)

EU language project languages and social networks

r.e. Sun.Com – social networks for informal learning of foreign languages

Sun.Com http://www.sun-languagecommunity.eu/ is a European Union funded education project that will build sustainable social communities for individual languages that will support teachers and learners of the language…..

Sun.Com 1ο Ενημερωτικό Δελτίο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Γλώσσες και Κοινωνικά Δίκτυα

r.e. Sun.Com – κοινωνικά δίκτυα για μη τυπική μάθηση ξένων γλωσσών

Το Sun.Com http://www.sun-languagecommunity.eu/ είναι ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα αναπτύξει βιώσιμες διαδικτυακές κοινότητες για τους δασκάλους και τους μαθητές μίας σειράς ευρωπαϊκών γλωσσών.

Οι κοινότητες αυτές θα επικεντρωθούν ειδικά στις μη τυπικές μεθοδολογίες μάθησης.

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα θα αναπτύξει μια μεθοδολογία για βιώσιμα, online κοινωνικά δίκτυα για την ενίσχυση της μη τυπικής εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η κοινότητα θα περιλαμβάνει:

  • Μια Κοινότητα Μάθησης για σπουδαστές ξένων γλωσσών και φυσικούς ομιλητές που επιθυμούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα.
  • Μια Κοινότητα Πρακτικής για έμπειρους και εκπαιδευόμενους καθηγητές μιας ξένης γλώσσας

Η κοινότητα που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιήσει άτυπες μεθοδολογίες διδασκαλίας όπως tandem, αλληλοδιδασκαλία καθώς και συνδυαστική μάθηση (blended learning).

Περισσότερα στο PDF

· · · ·

Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση

<<

>>

Translate

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me