Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.
Ιούλ/12

4

Έργο etwinning: «EUREKA!»

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο Γυμνάσιο Παραλίας

Υπεύθυνος Υλοποίησης ΕΠ: Βαρβάρα Κοζιώρη, ΠΕ06 Αγγλικής

Τίτλος ΕΠ: Eureka!

Σύνδεσμοι του έργου: http://desktop.etwinning.net/index.cfm, http://projecteureka.wordpress.com/

Etwinning 'Eureka!' from Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ European Projects Team *
Καλές Πρακτικές:
  1. Η χρήση της Αγγλικής ως γλώσσα επικοινωνίας των μαθητών με συνομηλίκούς τους από όλη την Ευρώπη για πραγματικούς σκοπούς και η βελτίωση των ικανοτήτων τους να διαβάζουν, να καταλαβαίνουν και να συντάσσουν ένα ρεαλιστικό κείμενο στ’  Αγγλικά.
  2. Η ανακάλυψη, γνωριμία και εξοικείωση με τους διάφορους επιστήμονες οι οποίοι ανέδειξαν και βελτίωσαν τις συνθήκες στη χώρα μας αλλά και στις χώρες των συνεργατών μας μέσα από τις εφευρέσεις τους
  3. Η εξοικείωση με τις διάφορες επιστήμες που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν στη χώρα μας και στις χώρες των συνεργατών μας.
  4. Η αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από διαφορετικά μαθήματα όπως Γεωγραφία, Γλώσσα και Λογοτεχνία, Εκπαίδευση Media, Ιστορία του Πολιτισμού, Μουσική, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική/ΤΠΕ, Τέχνες, Φιλοσοφία/λογική, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία, Ιστορία, Μαθηματικά/Γεωμετρία.
  5. Η χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων εργαλείων τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφοριών (ICT tools) όπως Chat, MP3, TwinSpace, email, Άλλο λογισμικό (Powerpoint, βίντεο, φωτογραφίες και σχέδια), Ακουστική διάσκεψη, Βίντεο διάσκεψη, Δημοσίευση στο Διαδίκτυο, Εικονικό περιβάλλον εκμάθησης (κοινότητες, εικονικές τάξεις,…..), Ημερολόγιο του έργου, Φόρουμ.

Νέες Ιδέες: Το έργο αυτό στοχεύει στην ανάδειξη και προώθηση των χωρών και των πόλεων των συνεργαζόμενων σχολείων μέσω των εφευρετών και των εφευρέσεων τους.

δίχως ετικέτα

Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση

<<

>>

Translate

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me