Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.
Δεκ/16

5

3η Ημερίδα Διάχυσης Pestalozzi

pestalozzi 1  Ολοκληρώθηκε η 3η Ημερίδα Διάχυσης του Προγράμματος Πεσταλότσι με τίτλο  «Η διάχυση των αξιών, αρχών και πρακτικών του Προγράμματος Πεσταλότσι ». Στους παρακάτω σύνδεσμους θα βρείτε πλούσιο υλικό από τις δράσεις διάχυσης…. 

 

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2016/3rdGR.pdf

vhttp://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2016/3rdGR.pdf

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Workshops2016/3rdGR.pdf

(Host link is http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/reports-articles)

δίχως ετικέτα

Χωρίς σχόλια ακόμα.

Αφήστε μια απάντηση

<<

>>

Translate

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me