Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.

Ετικέτα | Στόχοι

Πριν τα ΕΠ: Οι ικανότητες που αποκτά κανείς με τα ΕΠ δεν είναι εμφανείς (soft skills). Αναφέρονται κυρίως σε επικοινωνιακές, διοικητικές και παρωθητικές ικανότητες, πραγματική πρακτική στις ξένες γλώσσες στο περιβάλλον που μιλούνται, το βαθμό προσαρμογής σε ξένα περιβάλλοντα, αλλαγή κατεύθυνσης όταν χρειάζεται, αποδοχή της διαφορετικότητας, προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομική διαχείριση, ταχύτητα […]

· · · · ·

Η πρωτοβουλία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) για τη δημιουργία του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και την πλατφόρμα ενημέρωσης αποσκοπεί στην ευρύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των σχολείων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΠ). Περισσότερα στην ιστοσελίδα

· · · · ·

Translate

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me