Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε. | * EU-PDEDE * European Projects Team

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Π.Δ.Ε. Δ.Ε.

Ετικέτα | Επισκέψεις

Εκπαιδευτική Επίσκεψη/Μετακίνηση στα πλαίσια του Προγράμματος Comenius στην πόλη Albi της Γαλλίας  Διάρκεια επίσκεψης: 19/01/2014 – 26/01/2014 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Comenius Project 2012-14 Γενικός τίτλος Προγράμματος: «Today Blue Planet, But Tomorrow? » Αριθμός Σύμβασης: 2012-1-RO1-COM06-224117 Θέμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης: Παρουσίαση εργασιών Γλώσσα επικοινωνίας/εργασίας: Αγγλική Συμμετέχοντες στη συνάντηση: Η ελληνική αποστολή αποτελούνταν από δύο καθηγήτριες και τέσσερις […]

· ·

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση δραστηριοτήτων μετά την κάθε επίσκεψη των εκπαιδευτικών / μαθητών/τριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος. Η έκθεση αυτή συμπληρώνεται από τον αρχηγό της επίσκεψης και αποστέλλεται στην ΠΔΕΔΕ μέσα σε 15 μέρες από την πραγματοποίηση της επίσκεψης.

· ·

Translate

Σχεδιάστηκε από devolux.nh2.me