Συνεργατικές δραστηριότητες σχολείων-εταίρων του έργου

Συνεργατικές δραστηριότητες: Στους παρακάτω συνδέσμους θα δείτε συγκεντρωμένες όλες τις συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο. Στους συνδέσμους που δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση , η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς που έχουν οι μαθητές στο twinspace του έργου:

https://twinspace.etwinning.net/70248/home

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Παρουσίαση σχολείων eTwinners- Our Schools

https://padlet.com/hedi_dogan/3ps6icua4ve

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Οι εκπαιδευτικοί του έργου:

https://padlet.com/hedi_dogan/werecw9capjj

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Οι ομάδες των μαθητών:

https://padlet.com/hedi_dogan/jmzzyg8juxwy

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Οι αφίσες του έργου

https://padlet.com/hedi_dogan/8yvf7pzfl3xt

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Επικοινωνία εκπαιδευτικών στο Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

https://www.facebook.com/groups/289778261821316/about/

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Επικοινωνία μαθητών στο forum του έργου ( με τους κωδικούς πρόσβασης)

https://twinspace.etwinning.net/70248/forums/forum/64282/topic/676915

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ σχολείων

https://padlet.com/ipermahia/yhz0x8129n8t

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Games and quizzes for students

https://padlet.com/ipermahia/ieqjuek6ln6o

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Εθνικές /Τοπικές και Σχολικές Γιορτές

https://padlet.com/ipermahia/3xilyibun5ar

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

The place we live

https://padlet.com/ipermahia/9bn94uli0am6

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

A Happy New Year- συνεργατικές δραστηριότητες

https://padlet.com/ipermahia/vksbxnxbcjmd

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση