Συνεργατικές δραστηριότητες σχολείων-εταίρων του έργου

Συνεργατικές δραστηριότητες: Στους παρακάτω συνδέσμους θα δείτε συγκεντρωμένες όλες τις συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο. Στους συνδέσμους που δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση , η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς που έχουν οι μαθητές στο twinspace του έργου:

https://twinspace.etwinning.net/70248/home

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Παρουσίαση σχολείων eTwinners- Our Schools

https://padlet.com/hedi_dogan/3ps6icua4ve

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Οι εκπαιδευτικοί του έργου:

https://padlet.com/hedi_dogan/werecw9capjj

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Οι ομάδες των μαθητών:

https://padlet.com/hedi_dogan/jmzzyg8juxwy

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Οι αφίσες του έργου

https://padlet.com/hedi_dogan/8yvf7pzfl3xt

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Επικοινωνία εκπαιδευτικών στο Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

https://www.facebook.com/groups/289778261821316/about/

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Επικοινωνία μαθητών στο forum του έργου ( με τους κωδικούς πρόσβασης)

https://twinspace.etwinning.net/70248/forums/forum/64282/topic/676915

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ σχολείων

https://padlet.com/ipermahia/yhz0x8129n8t

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Games and quizzes for students

https://padlet.com/ipermahia/ieqjuek6ln6o

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Εθνικές /Τοπικές και Σχολικές Γιορτές

https://padlet.com/ipermahia/3xilyibun5ar

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

The place we live

https://padlet.com/ipermahia/9bn94uli0am6

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

A Happy New Year- συνεργατικές δραστηριότητες

https://padlet.com/ipermahia/vksbxnxbcjmd

Αποτέλεσμα εικόνας για colourful pencilsΑποτέλεσμα εικόνας για colourful pencils

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Welcome- Ενημέρωση μαθητών και γονέων

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο θα βρείτε συγκεντρωμένες τις δραστηριότητες των μαθητών του 12ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας και eTwinning ομάδων  το 8ου Δημοτικού σχολείου Δράμας, στο eTwinning έργο:

«Our Cultural Heritage, where the past meets the future!»

https://twinspace.etwinning.net/70248

Παρακαλούνται οι μαθητές να χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης που τους έχουν δοθεί για να έχουν πρόσβαση σε όλεις τις σελίδες του twinspace του έργου.

Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο twinspace του έργου παρακαλούνται να με ενημερώσουν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

ychristod@sch.gr

για να τους προσκαλέσω και να τους δώσω τους κωδικούς πρόσβασης.

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε