Οδηγίες για τους αιτούντες ΚΑ1

Αναρτήθηκαν  στο site του ΙΚΥ πριν λίγη ώρα  οδηγίες κυρίως για τους αιτούντες στη Δράση ΚΑ1 αλλά αφορά γενικά τα σχολεία. Πατήστε το  link , έχει το παρακάτω έγγραφο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑ1
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)  Σας  ενημερώνουμε  ότι  όπου  στην Πύλη  Συμμετεχόντων (Participant  Portal)/  (URF)
απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου «VAT Number» θα πρέπει να αναγράφεται το ΑΦΜ
της Σχολικής Επιτροπής σας.
Συνεπώς,  σας  επισημαίνουμε  ότι,  εάν  έχει  καταχωρηθεί  διαφορετικό  ΑΦΜ  στην Πύλη
Συμμετεχόντων (Participant Portal)/ (URF) πρέπει  να  προβείτε  σε  διόρθωσή  του  με  το
ΑΦΜ της Σχολικής Επιτροπής σας.
(2) Σχετικά με την ανάρτηση (upload) στην Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal)/(URF)
του  «ΕΝΤΥΠΟΥ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ  –  ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ»  και  την
επισύναψη  του  σχετικού  νομιμοποιητικού  εγγράφου,  επισημαίνεται  ότι  το  ΙΚΥ/ΕΜ
αποδέχεται ως έγγραφο προς απόδειξη της θέσπισης της οντότητας δημοσίου δικαίου του
Ιδρύματος  Προσχολικής/  Πρωτοβάθμιας/  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  το ΦΕΚ  Ίδρυσής
του ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο.
(3)  Επιπροσθέτως,  σχετικά  με  την  ανάρτηση  (upload)  στην  Πύλη  Συμμετεχόντων
(Participant  Portal)/(URF)  του  «ΕΝΤΥΠΟΥ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ  –  ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ»  όπου  αναφέρεται  «Αριθμός  ΦΠΑ»  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  να
συμπληρωθεί  το  συγκεκριμένο  πεδίο.  Εάν  το  συμπληρώσατε/επιθυμείτε  να  το
συμπληρώσετε θα  πρέπει  να  αναγράψετε  το ΑΦΜ  της  Σχολικής  Επιτροπής  σας  και θα
πρέπει να αναρτήσετε (upload) και το σχετικό αποδεικτικό.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#el

;


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Copyright © Etwinners Δυτικής Μακεδονίας          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση