Τον δικό τους «Περιοδικό Πίνακα» ετοιμάζουν οι μαθηματικοί

Οι μαθηματικοί ζήλεψαν τον «Περιοδικό Πίνακα» των χημικών και αποφάσισαν να δημιουργήσουν κάτι ανάλογο, που θα περιλαμβάνει όλα τα δυνατά σχήματα στο Σύμπαν, σε τρεις, τέσσερις και πέντε διαστάσεις, συνδεόμενα μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει στα χημικά στοιχεία. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μια πολύτιμη πηγή γνώσεων και αναφοράς για μαθηματικούς, […]

;
Copyright © το διάλειμα          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top