Στα πλαίσια των μαθημάτων  του εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής οι μαθητές τακτοποίησαν τον χώρο του εργαστηρίου και τον προετοίμασαν ώστε να είναι έτοιμος για την σπορά των χειμερινών λαχανικών. Τακτοποίησαν τα εργαλεία, φρόντισαν την διάταξη του χώρου και απομάκρυναν τα ζιζάνια από τον χώρο σποράς. Οι μαθητές έμαθαν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της κηπουρικής (τσάπα, τσουγκράνα, φτυάρι) και να εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλείας τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμμαθητές και συνεργάτες τους.