«Αγωνιστικός προσανατολισμός (Orienteering):
ένα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση για την αειφορία»
 αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης σεμιναρίου
 Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα
 14.00-17.00 μ.μ. στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς