ΚΡΕΠΕΣ  ΓΛΥΚΕΣ  ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ

Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς στα πλαίσια της Αυτόνομης Διαβίωσης πραγματοποιήσαμε στο πρωινό μας, κρέπες γλυκές με πραλίνα , με την συμμετοχή των μαθητών του  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  Κιλκίς.